Ph.d. i teologi og religion

Studiet skal kvalifisere studentene for profesjonelle karrierer innen forskning og undervisning, så vel som for lederoppgaver i kirke og samfunn, som for eksempel innen religiøse institusjoner, frivillige organisasjoner, offentlig sektor og utdanning.

3 år heltid / 6 år deltid
Stavanger
Ikke støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 01.04.2017
180 studiepoeng

Teologi og religion er to distinkte fagdisipliner som historisk har representert ulike perspektiv på forskning om religiøs tro. Ph.d.-studiet legger opp til en kritisk refleksjon rundt disse fagtradisjonene og den bredde i metode som disse representerer.

Programmet tilbyr dermed en tverrfaglig kontekst for forskning innen den spesialisering studenten velger, enten det er hellige tekster og deres fortolkning, systematisk teologi, etikk, historiske og kulturelle studier av religion, eller empiriske studier av religiøs praksis.

Ph.d. i teologi og religion

Søknadsfrister

Det er to søknadsfrister for ph.d.-en: 1. april og 1. oktober.

Programmet tilbyr

 • Ph.d.-studier i Det gamle testamentet, Det nye testamentet, kirke- og misjonshistorie, systematisk teologi, missiologi, praktisk teologi og religionsstudier.
 • Tilbyr kurs, seminarer og veiledning i en akademisk kontekst med aktive og engasjerte professorer og profesjonelle bibliotekstjenester.
 • Har et globalt fokus med særlig vekt på ikke-vestlige tolkningskontekster, der Ph.d.-studenter fra ulike kontinenter kan analysere dagsaktuelle problemstillinger i lys av de klassiske disiplinene.
 • Har fleksible strukturer som gir rom for å fullføre graden på tre, fire eller seks år.

Seminarer og kurs

VID Stavanger og ph.d.-programmet for teologi og religion krever deltakelse i et aktivt forskningsmiljø. Seminarer og kurs tilbys for å møte dette kravet. Instruksjonsspråket på ph.d.-programmet er engelsk. Følgende tekst er derfor kun på engelsk.

They fall in two groups:

 • Disciplinary and/or thematic seminars and courses – and workshops, conferences, et cetera – that are organized by VID Stavanger professors/supervisors and their research groups/networks, and that may fit their respective PhD candidates.
 • Seminars and courses that are part of the training program for all the VID Stavanger PhD candidates.

Important dates Spring 2017

 • March 20, Trial lecture and public defence, Øivind Holtedahl (Main hall / aula)
 • March 28, Tuesday, 12.00, Mid-term evaluation Marit Skartveit (Room 216)
 • March 30, Thursday, 11.20, Waffle (Room 223)
 • April 18, Tuesday, 12.15, Mid-term evaluation Geir Johannes Barlaup (Room 223)
 • April 20, Thursday, 09.00, Mid-term evaluation Laudecir Daniel Kern (Room 223)
 • April 20, Thursday, 11.20, Glocal forum (Room 223)
 • May 22, Monday, 12.15, Mid-term evaluation Karen Margrete Mestad (Room 216)

Important dates Fall 2017

 • September 5, PhD-seminar PHD903
 • September 13, Reichelt-seminar. More information to be announced on VID website
 • September 19, Community Lunch
 • September 21, 11.20, Waffle (Room 222) "Research on researchers"
 • September 25-27, RVS Course: Intercultural encounters
 • September 26, 11.30-12.10, Forum for glocal theology (Room 223) "Experiences with being female theology students"
 • October 16-20, PhD Courses PHD901 & PHD902
 • October 18, PhD-seminar PHD903
 • October 24, Community Lunch
 • October 25, Seminar with Faculty of Theology, Diaconia and Leadership Studies: Supervison and Open Access
 • October 26, 11.20, Waffle (Room 132 Det globale rom)
 • November 30, 11.00, Advent meditation in the aula with following meal in the cafeteria
 • December 11, 12.15 Mid-term evaluation Silje Dragsund Aase

Ph.d.-prosjekter

Gå til vår oversikt over ph.d.-prosjekter ved ph.d. i teologi og religion: Ph.d.-prosjekter ved ph.d. i teologi og religion

Regelverk for ph.d.

VID er akkreditert som vitenskapelig høgskole og har to akkrediterte ph.d.-program. Denne siden gir en oversikt over nasjonale lover og forskrifter og VIDs eget regelverk, som på ulike måter regulerer forskerutdanningen. Les mer på siden Regelverk for ph.d.

Fakta om heltid

Søknadsfrist

1. april 2017

Undervisningsspråk

Engelsk

Studie- og semesteravgift

Heltid, 2017–2018
For studenter uten tilsettingsforhold hos VID

Semesteravgift: Kr 0
Kopiavgift/studentråd: Kr 0
Studieavgift: Kr 3000
Totalt per semester: Kr 3000

Heltid, 2018–2019
For studenter uten tilsettingsforhold hos VID

Semesteravgift: Kr 0
Kopiavgift/studentråd: Kr 0
Studieavgift: Kr 3100
Totalt per semester: Kr 3100

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Fakta om deltid

Undervisningsspråk

Engelsk

Studie- og semesteravgift

Deltid, 2017–2018
For studenter uten tilsettingsforhold hos VID

Semesteravgift: Kr 0
Kopiavgift/studentråd: Kr 0
Studieavgift: Kr 3000
Totalt per semester: Kr 3000

Deltid, 2018–2019
For studenter uten tilsettingsforhold hos VID

Semesteravgift: Kr 0
Kopiavgift/studentråd: Kr 0
Studieavgift: Kr 3100
Totalt per semester: Kr 3100

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Anna Rebecca Solevåg

Fagrelaterte spørsmål?

Anna Rebecca Solevåg
senterleder
Stavanger
+4751516244
anna.rebecca.solevag@vid.no

Andrea Gotuholt Lunde

Spørsmål om opptak?

Andrea Gotuholt Lunde
Stavanger
+4751516271
phdadmission@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Admission to the PhD programme normally requires five years of basic education (that is at least a Master's Degree or equivalent) in Theology, Religious studies or other related academic disciplines.

Closing dates for applications to this PhD programme are 1 April and 1 October. Applications should be addressed to the VID Stavanger Research Committee, and forwarded to phdadmission@vid.no.

The application must include the following three sets of texts:

A: Applicant

 • Person: Name, address, personal registration number (for persons living in Norway), and a brief curriculum vitae.
 • Education: Academic degree and subjects relevant for the application; when granted, by which institution, marks obtained.
 • Work experience: Positions held after graduation. Include names of employers, posistion(s) held, time and persons of reference.
 • Research experience: Titles of research work done as graduate or post-graduate student, published works, et cetera.
 • Field of research: The PhD programme contains the following seven subject areas: Old Testament, New Testament, Church and mission history, Systematic theology, Practical theology, Missiology, Religious studies. Indicate within which of these subject areas the project is to be placed, and give a suggestion of a preferred tutor amongst the VID Stavanger professors.
 • Project: Preliminary title of the project or thesis. Maximum 100 characters.
 • Main and subsidiary goals for the project: Give a concrete and verifiable goal which describes the results expected during the project period. Include a list of verifiable subsidiary goals leading to the main goal. Maximum 100 words.
 • Summary of project description: Give a short summary of the project description, describing the main scholarly challenges and the potential of application of the results of the project. The vocabulary of this text should be commonly understandable. Maximum 200 words.
 • Progress plan: Give a survey of the period, noticing time for coursework, fieldwork (if relevant), visits to other contexts/universities, et cetera.
 • Dissemination: Explain briefly how the results of the research will be promulgated.
 • Funding plan: The PhD program presupposes a work load of minimum three years full time or six years half time. Applicants without a PhD scholarship from VID Stavanger must document that they are able to meet this requirement. They must also document that they are able to meet the requirements of residence following from supervision and coursework as well as the general requirement of being part of an active research environment.
 • Other information: Indicate if there are plans for studying at other institutions, any particular needs concerning academic and/or material resources, and if there are any relevant copyright restrictions concerning the material that is to be investigated.

B: Project description

The project description is a key document in the application/admission process, and applicants are advised to put much time and consideration into this document. It should be a text of 8-10 pages, explaining the project with a focus on problem, sources and method, and relating it to the current research situation. It should also discuss potential legal and research ethical challenges, such as whether the project is dependent on permission granted by committees on research ethics.

C: Attachments

Attested copies of diplomas/certificates. Relevant samples of academic texts. Master's thesis, published journal articles, et cetera.