Master i praktisk teologi

Hovedmålsetningen med erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi er å gi prester en styrket kompetanse til å utøve teologi i praksis, og sette dem i stand til å utøve en bedre prestetjeneste. Programmet er praksisorientert.

3 år deltid
Stavanger
Støttet av Lånekassen
Fortløpende opptak til fulltegnet
Studiestart 17.08.2017
90 studiepoeng

Programmet kombinerer et overordnet perspektiv på teologi forstått som levende og praktisk teologi med et praksisnært fokus, der alle sider ved en prests hverdag vil kunne gjøres til gjenstand for ny kunnskapstilegnelse og teologisk refleksjon.

Master i praktisk teologi

Læringsmål

Ved fullført program skal kandidatene i mastergradsstudiet i praktisk teologi:

En mastergrad i samarbeid

Den erfaringsbaserte mastergraden i praktisk teologi er en grad som gis i et samarbeid mellom Det teologiske Menighetsfakultet, Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og VID vitenskapelige høgskole. Det praktisk teologiske seminar (Universitetet i Oslo) deltar også som faglig samarbeidspartner.

Den norske kirkes presteforening er en hovedsamarbeidspartner som bidrar med kompetanse og praksisrelevant erfaring når det gjelder utvikling og gjennomføring av emner. Graden skrives ut av det fakultetet kandidaten har tatt flest studiepoeng ved.

Emner

Studiehåndbok (planer, beskrivelser)

Fakta om deltid

Søknadsfrist

Fortløpende opptak til fulltegnet, frem til studiestart.

Studiestart

17. august 2017

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Deltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 2200
Totalt per semester: Kr 2930

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Hans Austnaberg

Fagrelaterte spørsmål?

Hans Austnaberg
professor
Stavanger
+4751516235
hans.austnaberg@vid.no

Inger Brit Tungland Haugen

Spørsmål om opptak?

Inger Brit Tungland Haugen
Stavanger
+4751516224
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

For å bli tatt opp på programmet må man:

  • Være tildelt graden cand. theol. eller tilsvarende.
  • Ha minimum 2 års praksis i prestetjeneste. Fakultetet avgjør hva som er relevant praksis.

Ressurser

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post