Praktisk-teologisk seminar

Studieprogrammene på praktisk-teologisk seminar har som målsetting å forme og utruste dyktige medarbeidere til kirken, lokalt og globalt.

1 år heltid
Stavanger
Støttet av Lånekassen
60 studiepoeng

For en prest/pastor er oppdraget særlig knyttet til forkynnelse og forvaltning av sakramentene, men emner som forkynnelse, undervisning, sjelesorg, diakoni og lederskap er nyttige for alle som sikter mot en tjeneste innen kirke og kristenliv.

Hele kirkens liv, vekst og utbredelse har sin forankring og motivasjon i evangeliet om Jesus Kristus. Tjeneste og lederskap i kirken utøves i troskap mot Kristus og det oppdrag han har gitt til sin kirke.

Praktisk-teologisk seminar

Om studiet

Praktisk-teologisk seminar består av to studieprogram:

Integrert semester i praktisk teologi

Integrert semester i praktisk teologi (ISPT) er lagt parallelt med bachelorgraden i teologi. Studentene tar 10 studiepoeng praktisk teologi i 3., 5 og 7. semester av studiet. Tilsammen 30 studiepoeng. Disse emnene er lagt til høsten. Opptak til første del er fullført årsstudium og emnene bygger på hverandre. For dem som ikke følger ordinært studieløp, er opptakskravet fullført bachelor i teologi og hele ISPT kan tas i løpet av ett høstsemester.

Studiestart er 17. august 2017 og det er fortløpende opptak fram til 17. august 2017.

Avsluttende semester i praktisk teologi

Avsluttende semester i praktisk teologi (ASPT) på 30 studiepoeng, tas på våren etter fullført ISPT og mastergrad i teologi.

ISPT og ASPT gir, sammen med mastergraden i teologi ved VID Stavanger, rett til cand.theol.-graden, som er normalveien til ordinasjon i Den norske kirke.

Studieprogrammene er bygd opp av undervisning, øvelser, selvstudium og oppgaveskriving, faglig oppfølging, samt ulike typer praksis og veiledning. Forming og danning av personlighet og spiritualitet er et viktig anliggende. All undervisning og øvelser ved praktisk-teologisk seminar skjer normalt på norsk. Studiet har krav om obligatorisk frammøte.

Studiestart er januar 2018 og søknadsfristen er 11. november 2017.

Fakta om heltid

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Heltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 2200
Totalt per semester: Kr 2930

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Hans Austnaberg

Fagrelaterte spørsmål?

Hans Austnaberg
professor
Stavanger
+4751516235
hans.austnaberg@vid.no

Inger Brit Tungland Haugen

Spørsmål om opptak?

Inger Brit Tungland Haugen
Stavanger
+4751516224
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

For studenter med opptak til profesjonsstudiet i teologi (6 år) inngår praktisk-teologisk seminar i studiet og krever ingen særskilt søknad.

Opptak til Integrert semester i praktisk teologi (ISPT 1) forutsetter fullført og bestått årsstudium i K/RLE og opptak til bachelor i teologi andre studieår.

Studenter som ønsker å ta ISPT sammenhengende over ett semester, må ha fullført og bestått bachelor i teologi.

Opptak på Avsluttende semester i praktisk teologi (ASPT) forutsetter at teori og praksis på ISPT 1–3 er bestått og at mastergraden i teologi er fullført og bestått.

Ressurser