Kirke

Praktisk-teologisk seminar

Studieprogrammene på praktisk-teologisk seminar har som målsetting å forme og utruste dyktige medarbeidere til kirken, lokalt og globalt.

For en prest/pastor er oppdraget særlig knyttet til forkynnelse og forvaltning av sakramentene, men emner som forkynnelse, undervisning, sjelesorg, diakoni og lederskap er nyttige for alle som sikter mot en tjeneste innen kirke og kristenliv.

Hele kirkens liv, vekst og utbredelse har sin forankring og motivasjon i evangeliet om Jesus Kristus. Tjeneste og lederskap i kirken utøves i troskap mot Kristus og det oppdrag han har gitt til sin kirke.

Om studiet

Praktisk-teologisk seminar består av to studieprogram:

Integrert semester i praktisk teologi

Integrert semester i praktisk teologi (ISPT) er lagt parallelt med bachelorgraden i teologi. Studentene tar 10 studiepoeng praktisk teologi i 3., 5 og 7. semester av studiet. Tilsammen 30 studiepoeng. Disse emnene er lagt til høsten. Opptak til første del er fullført årsstudium og emnene bygger på hverandre. For dem som ikke følger ordinært studieløp, er opptakskravet fullført bachelor i teologi og hele ISPT kan tas i løpet av ett høstsemester.

Avsluttende semester i praktisk teologi

Avsluttende semester i praktisk teologi (ASPT) på 30 studiepoeng, tas på våren etter fullført ISPT og mastergrad i teologi.

ISPT og ASPT gir, sammen med mastergraden i teologi ved VID Misjonshøgskolen, rett til cand.theol.-graden, som er normalveien til ordinasjon i Den norske kirke.

Studieprogrammene er bygd opp av undervisning, øvelser, selvstudium og oppgaveskriving, faglig oppfølging, samt ulike typer praksis og veiledning. Forming og danning av personlighet og spiritualitet er et viktig anliggende. All undervisning og øvelser ved praktisk-teologisk seminar skjer normalt på norsk. Studiet har krav om obligatorisk frammøte.

Studieplan

Vis hele teksten

Fagansvarlig

Spørsmål om opptak?

Inger Brit Tungland HaugenInger Brit Tungland Haugen
+4751516224
opptak@vid.no
Les opptakskravene

Søknadsfrist

3. januar 2017

Studieavgift

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner.


Type/år: Heltid, 2016–2017
Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift: Kr 200
Studieavgift: Kr 1940
Totalt per semester: Kr 2600

Gå til toppen