Kirke

Profesjonsstudium i teologi

Ønsker du å arbeide med forståelse og formidling av det kristne budskapet? Ser du for deg en tjeneste som prest? Da er cand. theol.-studiet et naturlig valg. Denne graden inneholder bachelor (3 år) og master (2 år) i teologi, samt to semester i praktisk teologi.

Muligheter

Cand.theol.-graden leder frem til ordinasjon som prest i Den norske kirke. Noen blir også ordinert til prestetjeneste i andre kirker. De fleste som tar cand.theol.-studiet blir prester, men du har som teolog også flere andre yrkesmuligheter (blant annet kateket/trosopplæring, misjonærtjeneste, lærer/lektorstillinger). Dette er et spennende studium som åpner for mange muligheter i kirke, organisasjon, offentlig eller privat sektor.

Det er mulig å ta en del av studiet i utlandet. Les om internasjonal utveksling.

Om studiet

Ser du for deg en tjeneste som prest, enten i Den norske kirke eller i en annen sammenheng? Ønsker du å formidle det kristne budskapet? Denne graden inneholder bachelor (3 år) og master (2 år) i teologi, samt to semester i praktisk teologi.

Bachelorstudiet

Bachelorgraden i teologi er et studieprogram på 180 studiepoeng som tas over 3,5 år. I den nye studiemodellen vår, inkluderes et halvt år praktisk teologi som fordeles over alle de tre årene i denne graden. Bachelorstudiet gir deg inngående kjennskap til Bibelen, kirkens lære, kirkens tro og historie. K/RLE årsstudium er første året av teologistudiet. Ex.Phil. og Ex.Fac. samt Bibelhebraisk og Nytestamentlig gresk inngår i bachelorgraden.

Masterstudiet

Mastergrad i teologi er en toårig høgere grad i teologi som bygger på det faglige innholdet i bachelorgraden i teologi og studiet har et globalt perspektiv. Her gis du mulighet til å spesialisere deg innenfor de fagområder som oppleves mest interessante for deg. Her vil du også møte studenter fra flere verdensdeler. Undervisningen er på engelsk, men du kan bruke norsk i alle typer innleveringer, eksamener osv.

I masterdelens 4. semester skal det skrives en masteroppgave, 30 studiepoeng.

Praktisk-teologisk seminar

Praktisk teologisk seminar består av ett års studium. Første semester er integrert i bachelorstudiet (ISPT) der du tar 10 studiepoeng. i 2., 3. og 4. året av studiet. Alle tre delene på høstsemestre. Etter endt mastergrad i teologi har du et halvt år igjen med praktisk teologi (ASPT), som kan tas om våren. Opptak på ASPT forutsetter også at man har fullført og bestått ISPT.

Fullført mastergrad og eksamen i praktisk teologi gir cand.theol.-graden som igjen gir grunnlag for å søke om ordinasjon og prestetjeneste i Den norske kirke.

Jeg likte den internasjonale og misjonsprofilen til VID Misjonshøgskolen. Derfor søkte jeg. Studiene har vært bra. Det nære og gode miljøet har betydd mye for meg. Jeg trives i byen.

Hans Petter Esbensen

Veien til prestetjeneste

Veien til prestetjeneste er et program som er tilrettelagt for teologistudenter som planlegger å gå ut i prestetjeneste. Programmet løper parallelt med teologistudiet og har til hensikt å forberede studentene til ordinasjon og tjeneste som prest. Søknadsfrist for opptak til programmet er 15. februar og 15. september hvert år. Gjennomføring av programmet er obligatorisk for alle som skal ordineres til prest i Den norske kirke. Du kan lese mer om programmet hos Den norske kirke.

Vis hele teksten

Spørsmål om opptak?

Inger Brit Tungland HaugenInger Brit Tungland Haugen
+4751516224
opptak@vid.no
Les opptakskravene Studiehåndbok
(planer, beskrivelser)

Søknadsfrist

15. april 2017

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: Alle
Kvote i førstegangsvitnemål: Alle

Gå til toppen