Videreutdanning i psykisk helsearbeid

Vil du utvikle din kunnskap og ferdigheter til å yte profesjonell og tverrfaglig omsorg til mennesker med psykiske lidelser? Vil du jobbe for å få frem pasientens/klientens iboende ressurser?

2 år deltid
Oslo
Støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 19.04.2017
Studiestart 11.09.2017
60 studiepoeng

Flere med psykiske lidelser

Et økende antall mennesker har eller står i fare for å få psykiske lidelser. Myndigheter og fagmiljøer ønsker å møte dette problemet med økt kompetanse.

Videreutdanning i psykisk helsearbeid

Økt behov for psykisk helsearbeid

Videreutdanning i psykisk helsearbeid er et tverrfaglig studietilbud som ønsker å møte det økende behovet for kompetente medarbeidere innen psykisk helse. Utdanningen er spesielt rettet mot fagpersoner som arbeider med mennesker med ulike former for psykiske lidelser. Psykisk helsearbeid utføres i kommunehelsetjenesten så vel som i spesialisthelsetjenesten, og omfatter helsefremming, forebygging, behandling og rehabilitering.

Hvorfor velge videreutdanning i psykisk helsearbeid?

Veiledning

Videreutdanning i psykisk helsearbeid har krav om 60 timer veiledning i gruppe i løpet av studieårene. Veiledningen har student selv ansvar for og må betale ekstrakostnader for. Høgskolen godkjenner veileder og skal på slutten av studiet ha bekreftelse fra veileder om at studenten har deltatt på veiledning.

Organisering av studiet

Deltid over to år. Studiet gjennomføres med to samlinger av fem dager, hvert semester. I tillegg kommer en samling av fire dager, rett etter at eksamen (fordypningsoppgaven) er levert i slutten av vårsemesteret på 2. studieår. Totalt ni samlinger. Undervisningen foregår på dagtid.

Jobbmuligheter

Mulighetene i arbeidsmarkedet gode, og er avhengig av tidligere utdanning og erfaring. Du finner fagpersonell med videreutdanning i psykisk helsearbeid ved kommunale tjenester for psykisk helse, kommunale dagsentra, boligveiledertjenester, NAV, psykiatriske avdelinger, distriktspsykiatriske sentra, rusomsorgen og i tjenester for barn og ungdom.

Emner

Begge emnene er obligatoriske med avsluttende eksamen i hvert emne. Rammeplanen stiller krav om at praksisstudier, brukerrettet prosjektpraksis og ferdighetstrening skal utgjøre minimum 15 studiepoeng av fordypningsdelens 30 studiepoeng.

Fakta om deltid

Søknadsfrist

19. april 2017

Studiestart

11. september 2017

Undervisningsspråk

Norsk

Studieavgift

Deltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 9000
Totalt per semester: Kr 9730

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner.

Lisbet Borge

Fagrelaterte spørsmål?

Lisbet Borge
førsteamanuensis, dr.philos., faglig ansvarlig for videreutdanning i psykisk helsearbeid
Oslo
+4722451834
lisbet.borge@vid.no

Brit Prytz Lyngner

Spørsmål om opptak?

Brit Prytz Lyngner
Oslo
+4722451981
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Det kreves minst tre års høgskoleutdanning innenfor helse- og sosialfagene. Andre med tilsvarende bakgrunn kan også søke utdanningen.

Minimumskravet til praksis etter endt grunnutdanning er ett års praksis i direkte pasient- eller klientarbeid. Dette tilsvarer en 100 % stilling i et eller flere år eller en 50 % stilling i to eller flere år.

I de to årene utdanningen pågår må studenten stå i et arbeidsforhold hvor hun eller han arbeider minimum 50 % i direkte pasient- eller klientarbeid. Dette kliniske arbeidet skal være i forhold til mennesker med psykiske helseproblemer.

Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse. Se våre krav.

Last opp bekreftelse på praksis

Send inn utfylt vedlegg så snart som mulig. Du vil få informasjon i Søknadsweb om hvordan du laster dette opp.

Ressurser

Pensum

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post