Helse

Videreutdanning i psykisk helsearbeid

Vil du utvikle din kunnskap og ferdigheter til å yte profesjonell og tverrfaglig omsorg til mennesker med psykiske lidelser? Vil du jobbe for å få frem pasientens/klientens iboende ressurser?

Flere med psykiske lidelser

Et økende antall mennesker har eller står i fare for å få psykiske lidelser. Myndigheter og fagmiljøer ønsker å møte dette problemet med økt kompetanse.

Økt behov for psykisk helsearbeid

Videreutdanning i psykisk helsearbeid er et tverrfaglig studietilbud som ønsker å møte det økende behovet for kompetente medarbeidere innen psykisk helse. Utdanningen er spesielt rettet mot fagpersoner som arbeider med mennesker med ulike former for psykiske lidelser. Psykisk helsearbeid utføres i kommunehelsetjenesten så vel som i spesialisthelsetjenesten, og omfatter helsefremming, forebygging, behandling og rehabilitering.

Hvorfor velge videreutdanning i psykisk helsearbeid?

 • Behovet for satsing på psykisk helse er stort.
 • Utdanningen er spesielt rettet mot fagpersoner som arbeider med mennesker med ulike former for psykiske lidelser.
 • Sikre ett felles forståelsesgrunnlag for ulike faggrupper som arbeider innen feltet.
 • Øke samarbeidsmulighetene.
 • Bedre samordningen av tjenestetilbudene.
 • Vi fokuserer på tverrfaglig fordypning i studiet.
 • 10 uker praksis på eget arbeidssted.
 • Lang og bred erfaring i å drive studiet.
 • Godt studiemiljø.

Veiledning

Videreutdanning i psykisk helsearbeid har krav om 60 timer veiledning i gruppe i løpet av studieårene. Veiledningen har student selv ansvar for og må betale ekstrakostnader for. Høgskolen godkjenner veileder og skal på slutten av studiet ha bekreftelse fra veileder om at studenten har deltatt på veiledning.

Jobbmuligheter

Mulighetene i arbeidsmarkedet gode, og er avhengig av tidligere utdanning og erfaring. Du finner fagpersonell med videreutdanning i psykisk helsearbeid ved kommunale tjenester for psykisk helse, kommunale dagsentra, boligveiledertjenester, NAV, psykiatriske avdelinger, distriktspsykiatriske sentra, rusomsorgen og i tjenester for barn og ungdom.

Emner

 • Tverrfaglig fundament. 30 stp.
  • Grunnlagstenkning i psykisk helsearbeid. Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø.
  • Etikk samhandling, kommunikasjon, konfliktløsning og veiledning.
  • Kunnskap og fagperspektiv.
  • Organisering av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser.
 • Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid. 30 stp.
  • Relasjoner i tverrfaglig fordypning:
  • Individ i relasjon.
  • Familier.
  • Grupper.
  • Nettverk.
  • Utøvelse og utvikling av arbeidsmetoder tilknyttet relasjons- og fagkompetanse.

Begge emnene er obligatoriske med avsluttende eksamen i hvert emne. Rammeplanen stiller krav om at praksisstudier, brukerrettet prosjektpraksis og ferdighetstrening skal utgjøre minimum 15 studiepoeng av fordypningsdelens 30 studiepoeng.

Vis hele teksten

Søknadsfrist

15. april 2017

Undervisningsspråk

Norsk

Studieavgift

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner.


Type/år: Deltid, 2017–2018
Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift: Kr 270
Studieavgift: Kr 9000
Totalt per semester: Kr 9730

Gå til toppen