Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Har du lyst å bidra til å styrke barn og unges egenverd, sette i spill deres potensiale, kompetanse og uante muligheter? Hva med å utvikle ferdigheter til å samhandle med barn og unge på måter som gir dem tilhørighet og fellesskap, samt endre tjenestesystemer slik at barns behov og rettigheter kan sikres?

2 år deltid
Oslo
Ikke støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 15.04.2018
60 studiepoeng
Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Det viktigste er å møte det enkelte barn eller ungdom i sin situasjon, og her er dette studiet unikt. Det samme er de fantastiske foreleserne som plukkes fra øverste hylle.

Knut Andersen, tidligere student, psykososialt arbeid med barn- og unge

Emner

  • Vitenskapsteoretiske perspektiver
  • Psykisk helse hos barn og unge
  • Kvalitativ og kvantitativ metode
  • Organisering og samordning av tjenestetilbudene - ungdom og voksne
  • Psykososialt arbeid - kompetanse- og tjenesteutvikling, ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Det kreves bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende i relevant fagområder. Søkere med annen utdanning på tilsvarende nivå kan bli tatt opp etter særskilt vurdering. Det kreves 1 års relevant praksis etter utdanning. I de to årene utdanningen pågår må studenten stå i et arbeidsforhold hvor hun eller han arbeider minimum 50 % i direkte arbeid med barn og unge (under 23 år).

Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.