Bachelor i religion, kultur og globalisering

Hvilken rolle spiller religion i regionale og globale bevegelser, konflikter og omveltninger verden over? Med en bachelorgrad i religion, kultur og globalisering vil du få en bedre forståelse av dette. Bachelorgraden vil kunne gi deg kompetanse vårt samfunn har behov for i møte med morgendagens globale utfordringer.

3 år heltid
Stavanger
Støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 15.04.2017
180 studiepoeng

Dette lærer du

Velger du å ta denne bachelorgraden vil du få betydelig kompetanse i spørsmål knyttet til et globalisert arbeidsliv, et flerkulturelt arbeidsfellesskap og religionenes plass i det offentlige rom. Du vil også lære om hvordan det religiøse landskapet i Norge, Europa og i resten av verden er i rask endring.

Bachelor i religion, kultur og globalisering

Studer på Madagaskar, i Thailand eller i Uganda.

I tillegg tilbyr studiet et breddefag i kultur og globalisering. Som student hos oss vil du også få tilbud om studietur til Madagaskar, Uganda eller Thailand. Misjonshøgskolen har flere samarbeidsavtaler med universitet og høgskoler i andre land, og vi er behjelpelige med tilrettelegging dersom du ønsker å ta breddefag eller valgemner ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet.

Karrieremuligheter

Studiet legger grunnlaget for undervisningskompetanse i skolefaget RLE/religion. Med en kristendomsfaglig fordypning vil du også være kvalifisert for ulike stillinger i menighets- og organisasjonsliv. Studiet vil også gi deg kompetanse til eksempelvis å arbeide blant innvandrere i kommuner eller som bistandsarbeider i internasjonale organisasjoner.

Bachelorgraden i religion, kultur og globalisering gir grunnlag for opptak til blant annet mastergrad i globale studier.

Hvorfor velge studiet?

Emner

Fakta om heltid

Søknadsfrist

15. april 2017

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: Alle
Kvote i førstegangsvitnemål: Alle

Undervisningsspråk

Norsk

Studieavgift

Det inngår en måneds studieopphold hos en av våre samarbeidspartnere i Asia eller Afrika. Tidligere har studentene vært i Uganda, Thailand og på Madagaskar. Dette studieoppholdet er lagt til januar og inneholder både undervisning og feltarbeid.

Du vil få noe ekstra støtte av Lånekassen til studieoppholdet, men du må likevel regne med ekstra kostnader knyttet til turen. Prisen anslås til 20 000–25 000 kroner.

Heltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 2200
Totalt per semester: Kr 2930

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner.

Tina Dykesteen Nilsen

Fagrelaterte spørsmål?

Tina Dykesteen Nilsen
førsteamanuensis
Stavanger
+4751516255
tina.nilsen@vid.no

Inger Brit Tungland Haugen

Spørsmål om opptak?

Inger Brit Tungland Haugen
Stavanger
+4751516224
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse. Se våre krav.

Ressurser

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post