Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk

Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk skal stimulere til utvikling av faglig og personlig trygghet og økt kompetanse i møte med pasienter med rus- og avhengighetsproblemer, deres pårørende og samarbeidspartnere.

2 år deltid
Oslo
Støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 15.04.2018
60 studiepoeng

Studiets mål

Studentene skal utvikle kunnskaper og ferdigheter til å kunne gi profesjonell og tverrfaglig hjelp og omsorg til mennesker med rus- og avhengighetsproblemer og gjøres i stand til å ta i bruk pasientens/klientens/brukerens iboende ressurser. Utdanningen er egnet for fagpersoner som ønsker å styrke sine kunnskaper og utvikle sin kompetanse for å kunne yte best mulig hjelp til mennesker med rus- og avhengighetsproblemer.

Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk

Studiet har veldig mange gode forelesere, aktuelle temaer som er midt i blinken for oss som jobber i rusfeltet, og vi har et veldig godt klassemiljø.

Gunnar Brenne, tidligere student

Utdanningens innhold

 • Ruspolitikk og behandlingshistorikk.
 • Rusfeltets idehistorie.
 • Sosialpolitiske føringer og lovgivning.
 • Begrepet avhengighet.
 • Etikk og brukermedvirkning.
 • Skadereduserende tilnærminger.
 • Vitenskapsteori og metode.
 • Rusproblematikk i et familie- og nettverksperspektiv.
 • Traumer og posttraumatiske stresslidelser.
 • Forebygging av rusproblemer.
 • Psykiske lidelser og rusmisbruk.
 • Behandlingsforskning og behandlingsevaluering.
 • Relasjoner, kommunikasjon og samhandling.
 • Forholdet mellom makt og hjelp.
 • Rusmiddelbruk og kjønn.
 • Sekundær traumatisering / omsorgstretthet.

Veiledning

Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk har krav om 80 timer veiledning i gruppe i løpet av studiet. Veiledningen har student selv ansvar for og må betale ekstrakostnader for. Høgskolen godkjenner veileder og skal på slutten av studiet ha bekreftelse fra veileder om at studenten har deltatt på veiledning.

Emner

 • Grunnleggende ideologi og teori
 • Fordypning i teori og forskningsmetode

Fakta om deltid

Søknadsfrist

15. april 2018

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Deltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 11300
Totalt per semester: Kr 12030

Deltid, 2018–2019

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 11300
Totalt per semester: Kr 12030

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Randi Ervik

Fagrelaterte spørsmål?

Randi Ervik
høgskolelektor
Oslo
+4722451857
randi.ervik@vid.no

Helle Nærø

Spørsmål om opptak?

Helle Nærø
Oslo
+4722451922
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

3-årig høgskoleutdanning i helse- eller sosialfag og minst ett års praksis i direkte pasient-/klientarbeid innen fagfeltet etter endt utdanning.

Andre med tilsvarende bakgrunn kan også søke utdanningen. Søkere må under utdanningen ha minst halv stilling med klient-/pasientarbeid i forhold til mennesker med rusproblemer.

Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.