Videreutdanning i samarbeidende praksis i terapi

Samarbeidende praksis i terapi vil vektlegge betydningen av å engasjere seg sammen med klientene, for å forstå deres språk og la deres anliggende og perspektiv stå i sentrum. Utdanningen bygger videre på systemisk familieterapiutdanning.

1 år deltid
Oslo
Ikke støttet av Lånekassen
Fortløpende opptak til fulltegnet
20 studiepoeng

Internasjonal sertifisering

Internasjonal sertifisering som familieterapeut med fordypning i samarbeidende praksis i terapi.

Å engasjere seg sammen

Harlene Anderson beskriver sin tilnærming til terapi som en filosofiske holdning. Denne holdningen inspirerer til en væremåte, der klienter og terapeuter blir samarbeidspartnere som gjensidig engasjerer seg i hverandre gjennom dialog. Dette studiet vil vektlegge betydningen av å engasjere seg sammen med klientene, for å forstå deres språk og la deres anliggende og perspektiv stå i sentrum.

Anne Hedvig Vedeler og Harlene Anderson er faglig ansvarlige på videreutdanning i samarbeidende praksis i terapi.

Utdanningens innhold

  • Postmoderne filosofi og sosialkonstruksjonistisk teori.
  • Grundig innføring i samarbeidene praksis i terapi.
  • Praksis: Profesjonelt og personlig.
  • Etisk og relasjonelt ansvar.
  • Veiledning og praksis.
  • Eksamensprosjekt.

Engelsk og norsk undervisning

I samarbeid med Houston Galveston Institute i Texas, USA, tilbyr VID vitenskapelige høgskole denne videreutdanningen på masternivå. Undervisning, seminarer, samtaler, refleksjoner og veiledning vil i hovedsak foregå på norsk, men også noe på engelsk.

Fakta om deltid

Søknadsfrist

Fortløpende opptak til fulltegnet, frem til studiestart.

Undervisningsspråk

Norsk
Engelsk

Studie- og semesteravgift

Deltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 15500
Totalt per semester: Kr 16230

Deltid, 2018–2019

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 15500
Totalt per semester: Kr 16230

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Randi Bagge

Fagrelaterte spørsmål?

Randi Bagge
høgskolelektor, studieleder familieterapi og systemisk praksis
Oslo
+4722451849
randi.bagge@vid.no

Helle Nærø

Spørsmål om opptak?

Helle Nærø
Oslo
+4722451922
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

2-årig systemisk familieterapiutdanning eller tilsvarende på 60 studiepoeng / 60 ECTS.