Videreutdanning i samarbeidende praksis i terapi

Samarbeidende praksis i terapi vil vektlegge betydningen av å engasjere seg sammen med klientene, for å forstå deres språk og la deres anliggende og perspektiv stå i sentrum. Utdanningen bygger videre på systemisk familieterapiutdanning.

1 år deltid
Oslo
Støttet av Lånekassen
Fortløpende opptak til fulltegnet
Studiestart 18.09.2017
20 studiepoeng

Internasjonal sertifisering

Internasjonal sertifisering som familieterapeut med fordypning i samarbeidende praksis i terapi.

Å engasjere seg sammen

Harlene Anderson beskriver sin tilnærming til terapi som en filosofiske holdning. Denne holdningen inspirerer til en væremåte, der klienter og terapeuter blir samarbeidspartnere som gjensidig engasjerer seg i hverandre gjennom dialog. Dette studiet vil vektlegge betydningen av å engasjere seg sammen med klientene, for å forstå deres språk og la deres anliggende og perspektiv stå i sentrum.

Anne Hedvig Vedeler og Harlene Anderson er faglig ansvarlige på videreutdanning i samarbeidende praksis i terapi.

Utdanningens innhold

Engelsk og norsk undervisning

I samarbeid med Houston Galveston Institute i Texas, USA, tilbyr VID vitenskapelige høgskole denne videreutdanningen på masternivå. Undervisning, seminarer, samtaler, refleksjoner og veiledning vil i hovedsak foregå på norsk, men også noe på engelsk.

Organisering

Utdanningen vil gå over to semestre på tilsammen fire kursuker. Den vil foregå på VID vitenskapelige høgskole, studiested Diakonhjemmet i Oslo og på Borge hotell i Tønsberg.

Studiet starter opp med første samling i uke 38, høsten 2017 (18.–24. september) på Borge hotell i Tønsberg.

Siste samling i uke 23, våren 2018, er også på Borge hotell i Tønsberg. Døgnpris med helpensjon er kr 1050 (fire døgn).

Samlingsoversikt

Fakta om deltid

Søknadsfrist

Fortløpende opptak til fulltegnet, frem til studiestart.

Studiestart

18. september 2017

Undervisningsspråk

Norsk
Engelsk

Studieavgift

Deltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 15500
Totalt per semester: Kr 16230

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner.

Randi Bagge

Fagrelaterte spørsmål?

Randi Bagge
høgskolelektor, studieleder familieterapi og systemisk praksis
Oslo
+4722451849
randi.bagge@vid.no

Brit Prytz Lyngner

Spørsmål om opptak?

Brit Prytz Lyngner
Oslo
+4722451981
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

2-årig systemisk familieterapiutdanning eller tilsvarende på 60 studiepoeng / 60 ECTS.

Ressurser

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post