Videreutdanning i samarbeidende praksis i terapi

Samarbeidende praksis i terapi vil vektlegge betydningen av å engasjere seg sammen med klientene, for å forstå deres språk og la deres anliggende og perspektiv stå i sentrum. Utdanningen bygger videre på systemisk familieterapiutdanning.

1 år deltid
Oslo
Ikke støttet av Lånekassen
Fortløpende opptak til fulltegnet
Studiestart 18.09.2017
20 studiepoeng

Internasjonal sertifisering

Internasjonal sertifisering som familieterapeut med fordypning i samarbeidende praksis i terapi.

Å engasjere seg sammen

Harlene Anderson beskriver sin tilnærming til terapi som en filosofiske holdning. Denne holdningen inspirerer til en væremåte, der klienter og terapeuter blir samarbeidspartnere som gjensidig engasjerer seg i hverandre gjennom dialog. Dette studiet vil vektlegge betydningen av å engasjere seg sammen med klientene, for å forstå deres språk og la deres anliggende og perspektiv stå i sentrum.

Anne Hedvig Vedeler og Harlene Anderson er faglig ansvarlige på videreutdanning i samarbeidende praksis i terapi.

Utdanningens innhold

Engelsk og norsk undervisning

I samarbeid med Houston Galveston Institute i Texas, USA, tilbyr VID vitenskapelige høgskole denne videreutdanningen på masternivå. Undervisning, seminarer, samtaler, refleksjoner og veiledning vil i hovedsak foregå på norsk, men også noe på engelsk.

Organisering

Utdanningen vil gå over to semestre på tilsammen fire kursuker. Den vil foregå på VID vitenskapelige høgskole, studiested Diakonhjemmet i Oslo og på Borge hotell i Tønsberg.

Studiet starter opp med første samling i uke 38, høsten 2017 (18.–22. september) på Borge hotell i Tønsberg.

Siste samling i uke 23, våren 2018, er også på Borge hotell i Tønsberg. Døgnpris med helpensjon er kr 1050 (fire døgn).

Samlingsoversikt

Fakta om deltid

Søknadsfrist

Fortløpende opptak til fulltegnet, frem til studiestart.

Studiestart

18. september 2017

Undervisningsspråk

Norsk
Engelsk

Studie- og semesteravgift

Deltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 15500
Totalt per semester: Kr 16230

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Randi Bagge

Fagrelaterte spørsmål?

Randi Bagge
høgskolelektor, studieleder familieterapi og systemisk praksis
Oslo
+4722451849
randi.bagge@vid.no

Helle Nærø

Spørsmål om opptak?

Helle Nærø
Oslo
+4722451922
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

2-årig systemisk familieterapiutdanning eller tilsvarende på 60 studiepoeng / 60 ECTS.

Ressurser