Videreutdanning i samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser

Har du lyst å lære mer om samspill, kommunikasjon, Alternative og supplerende kommunikasjonsformer og bruk av videoanalyse i ditt faglige arbeid?

1 år deltid
Sandnes
Støttet av Lånekassen
Fortløpende opptak til fulltegnet
Studiestart 24.01.2018
30 studiepoeng

Personer som har omfattende funksjonsnedsettelser er avhengig av personell som har gode kunnskaper om kommunikasjon og samspill og evne til å se og fortolke deres førspråklige uttrykksformer.

Videreutdanningen er aktuell for personer med helse- og sosialfaglig utdanning som har erfaring fra arbeid med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser, slik som barn, unge og voksne med multifunksjonshemming, alvorlig utviklingshemming og store kommunikasjonsutfordringer. Det kan også være personer med demens eller personer som har andre kognitive eller kommunikative nedsatte funksjoner.

Videreutdanning i samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser

Videreutdanningen består av tre delemner

  • Delemne 1: Kommunikasjonsutvikling (10 studiepoeng).
  • Delemne 2: Alternativ og supplerende kommunikasjon (10 studiepoeng).
  • Delemne 3: Innovasjon og fagutvikling ved bruk av videoanalyse (10 studiepoeng).

Videre studier

Studiet kan tas som selvstendig videreutdanning eller inngå i høgskolens master i medborgerskap og samhandling.

Fakta om deltid

Studieplasser

20

Søknadsfrist

Fortløpende opptak til fulltegnet, frem til studiestart.

Studiestart

24. januar 2018

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Deltid, 2017–2018
1. semester, vår 2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 4000
Totalt per semester: Kr 4730

Deltid, 2018–2019
2. semester, høst 2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 8000
Totalt per semester: Kr 8730

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Anita Gjermestad

Fagrelaterte spørsmål?

Anita Gjermestad
førsteamanuensis, ph.d
Sandnes
+4751972287
anita.gjermestad@vid.no

Silje Klo Hansen

Spørsmål om opptak?

Silje Klo Hansen
Oslo
+4722963754
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Bachelorgrad eller 3-årig høgskoleutdanning i helse-, sosial, velferdsfag eller pedagogikk. Søkere med annen utdanningsbakgrunn av samme omfang, kan tas opp etter individuell vurdering.