Videreutdanning i samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser

Har du lyst å lære mer om samspill, kommunikasjon, Alternative og supplerende kommunikasjonsformer og bruk av videoanalyse i ditt faglige arbeid?

1 år deltid
Sandnes
Støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 01.11.2017
Studiestart 24.01.2018
30 studiepoeng

Personer som har omfattende funksjonsnedsettelser er avhengig av personell som har gode kunnskaper om kommunikasjon og samspill og evne til å se og fortolke deres førspråklige uttrykksformer.

Videreutdanningen er aktuell for personer med helse- og sosialfaglig utdanning som har erfaring fra arbeid med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser, slik som barn, unge og voksne med multifunksjonshemming, alvorlig utviklingshemming og store kommunikasjonsutfordringer. Det kan også være personer med demens eller personer som har andre kognitive eller kommunikative nedsatte funksjoner.

Videreutdanning i samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser

Videreutdanningen består av tre delemner

Organisering

Studiet gir 10 + 10 + 10 studiepoeng og gjennomføres som valgemner/deltidsutdanning over to semestre. Hvert emne strekker seg over 2–3 samlinger på 3–4 dager hver. Delemne 1 gjennomføres i vårsemesteret og delemnene 2 og 3 om høsten.

Samlinger våren 2018

Videre studier

Studiet kan tas som selvstendig videreutdanning eller inngå i høgskolens master i medborgerskap og samhandling.

Fakta om deltid

Studieplasser

20

Søknadsfrist

1. november 2017

Studiestart

24. januar 2018

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Deltid, 2017–2018
1. semester, vår 2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 4000
Totalt per semester: Kr 4730

Deltid, 2018–2019
2. semester, høst 2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 8000
Totalt per semester: Kr 8730

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Anita Gjermestad

Fagrelaterte spørsmål?

Anita Gjermestad
førsteamanuensis, ph.d
Sandnes
+4751972287
anita.gjermestad@vid.no

Ella Johanne Flatland

Spørsmål om opptak?

Ella Johanne Flatland
Oslo
+4722451926
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Bachelorgrad eller 3-årig høgskoleutdanning i helse-, sosial, velferdsfag eller pedagogikk. Søkere med annen utdanningsbakgrunn av samme omfang, kan tas opp etter individuell vurdering.

Ressurser