Semester- og studieavgifter

Semesteravgiften må være betalt før du kan semesterregistrere deg. Fakturaen finner du på Studentweb.

Dersom fakturaen er korrekt innbetalt med bruk av kid-nummer, vil det ta cirka tre dager fra den er betalt, til du kan semesterregistrere deg på Studentweb. Semesteravgiften må betales innen forfallsdato på fakturaen.

Dersom arbeidsgiver eller andre foretak skal betale semester- og studieavgiften, må det hvert semester sendes beskjed til Studentservice. Husk å informere arbeidsgiver om at dersom avgiften ikke betales innen fristen, risikerer du å miste studieretten.

Beskjeden til Studentservice sendes ved å fylle ut skjema for endring av fakturaadresse.

Viktig om betaling

Studenter som har møtt til undervisning og siden slutter eller søker permisjon i løpet av semesteret, vil bli belastet med full avgift det inneværende semesteret.

Hva går semesteravgiften til?

Vi opererer med flere ulike semesteravgifter. Semesteravgiftene vil variere dersom du tar heltid- eller deltidsstudium, hvilken type utdanning du tar og hvor du tar den.

Har du spørsmål?

Kontakt oss på e-post studentservice@vid.no

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post