Studier

Videreutdanning i sosial kompetanse

Helse
Sosial
Deltid
Sandnes
Norsk
30 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

Sosial kompetanse blir i stadig viktigere for å finne sin plass og nå sine mål og omtales derfor som 21st Century Skills. Kan du tenke deg en viktigere satsing enn å hjelpe barn og unge med å bli den beste versjonen av seg selv?

Videreutdanning i sosial kompetanse

Fakta

Søknad

Opptakskrav

Søknadsfrist

23. januar 2018

Dersom det fremdeles er ledige studieplasser når søknadsfristen går ut vil det bli løpende opptak til studiet.

Studiestart

24. januar 2018

Ressurser