Videreutdanning i sosial kompetanse

Sosial kompetanse blir i stadig viktigere for å finne sin plass og nå sine mål og omtales derfor som 21st Century Skills. Kan du tenke deg en viktigere satsing enn å hjelpe barn og unge med å bli den beste versjonen av seg selv?

1 år deltid
Sandnes
Støttet av Lånekassen
Fortløpende opptak til fulltegnet
Studiestart 24.01.2018
30 studiepoeng

Hvorfor?

Å være sosialt kompetent er ikke lenger bare en motsats til å ha atferdsvansker, det er en personlig, relasjonell og sosial kapital. Det er en avgjørende nøkkel til integrasjon og til sentrale funksjoner, prosesser og relasjoner i samfunnet. Slik kompetanse vurderes derfor som avgjørende for personlig og sosial utvikling, og for helse, livskvalitet, lovlydighet og karriere.

Videreutdanning i sosial kompetanse

Hva lærer du?

Utdanningen legger til grunn ulike perspektiv for utvikling av og mangel på sosial kompetanse. Etter endt utdanning vil studenten ha tilegnet seg praktiske og teoretiske ferdigheter i tiltak for å fremme sosial kompetanse på ulike nivå og i ulike faser.

Videreutdanningen består av tre delemner

  • Delemne 1: Sosial kompetanse som fenomen, begrep og behov.
  • Delemne 2: Program og tiltak for trening av sosial kompetanse.
  • Delemne 3: Innovasjon, kvalitetssikring og forskning.

Videre studier

Studiet kan tas som selvstendig videreutdanning eller inngå i høgskolens master i medborgerskap og samhandling.

Fakta om deltid

Studieplasser

20

Søknadsfrist

Fortløpende opptak til fulltegnet, frem til studiestart.

Studiestart

24. januar 2018

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Deltid, 2017–2018
1. semester, vår 2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 4000
Totalt per semester: Kr 4730

Deltid, 2018–2019
2. semester, høst 2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 8000
Totalt per semester: Kr 8730

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Johannes Finne

Fagrelaterte spørsmål?

Johannes Finne
høgskolelektor, stipendiat
Sandnes
+4751972282
johannes.finne@vid.no

Silje Klo Hansen

Spørsmål om opptak?

Silje Klo Hansen
Oslo
+4722963754
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Bachelorgrad eller 3-årig høgskoleutdanning i helse-, sosial og velferdsfag, eventuelt pedagogisk eller samfunnsfaglig utdanning med tilsvarende omfang.