Helse

Bachelor i sykepleie

Dette er en utdanning for deg som er glad i å arbeide med mennesker og som liker utfordringer. Som sykepleier arbeider du med mennesker i alle aldersgrupper, friske og syke. Utfordringene i helsevesenet er mange og samfunnet trenger faglig dyktige, bevisste og sosialt engasjerte sykepleiere.

Nytt navn, samme gode kvalitet

Første januar 2016 slo Diakonhjemmet Høgskole i Oslo, Haraldsplass diakonale høgskole og Høgskolen Betanien i Bergen seg sammen og ble VID vitenskapelige høgskole. Felles for alle høgskolene er lange tradisjoner og bred erfaring innen det å drive sykepleieutdanning.

Hva er sykepleie?

Sykepleie er faglig pleie, omsorg og behandling i møte med mennesker som trenger hjelp, midlertidig eller varig. Sykepleie handler om å hjelpe mennesket til å ivareta sine grunnleggende behov. Kunnskap om hvordan mennesket kan ivareta egen helse og mestre sykdom og lidelse er derfor grunnleggende i sykepleien. Sykepleieren forholder seg til mennesker ut fra deres livshistorie, livserfaringer, ressurser, betydningsfulle relasjoner, verdier og opplevelse av det å være syk eller være i risiko for å bli syk. Faget baserer seg på ulike kunnskapsformer: Teoretiske kunnskaper, ferdigheter og faglig skjønn, samt klokskap.

Hvordan og hvor arbeider en sykepleier?

Som sykepleier arbeider du med forebygging, omsorg, pleie, behandling og rehabilitering, i tett samarbeid med andre yrkesgrupper. Du kan jobbe på sykehus, i sykehjem, hjemmesykepleie, i forebyggende helsearbeid, psykisk helsearbeid, bedriftshelsetjeneste, i ambulansetjeneste og i internasjonale hjelpeorganisasjoner.

Hva lærer du?

Sykepleiefaget inkluderer kunnskap fra psykologi, samfunnsfag, pedagogikk, kommunikasjon, anatomi, fysiologi og sykdomslære, livssyn, etikk, vitenskapsteori og forskningsmetoder. Gjennom rollespill og simulering av pasientsituasjoner i høgskolens øvingssenter vil du trene på praktiske ferdigheter, kommunikasjon og samhandling. I praksisstudier vil du lære å anvende teoretisk og praktisk kunnskap i direkte møte med pasienter.

Kunnskap om hvordan mennesket kan ivareta egen helse og mestre sykdom og lidelse er grunnleggende i sykepleien.

Det jeg liker veldig godt med å studere sykepleie på VID er at du får veldig god kontakt med lærerne, god veiledning i dine eksamensforberedelser, blir sett av dine medstudenter, og antall studenter er akkurat passe til at vi har et godt læringsmiljø.

Sykepleiestudent Birgitte Holm, VID vitenskapelige høgskole

Viktig med praksis i utdanningen

Omtrent halvparten av utdanningen er praktisk rettet med muligheter for praksis i sykehjem, hjemmesykepleie og på sykehus. Mange av våre studenter velger også et utenlandsopphold i løpet av studiet, for eksempel en praksisperiode på 8 uker i Tanzania i 3. studieår eller et 3 måneders utvekslingsopphold gjennom Erasmus+.

Hva blir jeg kvalifisert for?

Etter endt bachelorutdanning i sykepleie vil du som autorisert sykepleier ha varierte arbeidsmuligheter både nasjonalt og internasjonalt. Du har også mulighet til å utdanne deg videre gjennom master- eller ph.d.-studier.

Hvorfor velge sykepleie ved VID vitenskapelige høgskole?

  • Lang tradisjon for sykepleieutdanning (samlet mer enn 300 år)
  • En høgskole med klare visjoner og ambisjoner
  • Dyktige lærere som engasjerer seg i studentene
  • Dokumenterte resultater for godt studiemiljø
  • Fleksibel læring med mulighet for å velge mellom valgemner
  • Profilemne som fokuserer på etikk, livssynskompetanse og kommunikasjon
  • Gode praksisplasser
  • Gode muligheter for internasjonal utveksling

Hva betyr det at VID er en diakonal høgskole?

At VID er en diakonal høgskole, betyr at vi bygger på et kristent verdigrunnlag. Det stilles ikke krav om kristen bekjennelse for å bli tatt opp som student. Vi tilstreber åpenhet og en vid horisont og ønsker derfor studenter med ulik bakgrunn og livssyn velkommen.

Både i Bergen og Oslo?

Det stemmer at vi har sykepleie to steder. Både Haraldsplass og Betanien i Bergen og Diakonhjemmet i Oslo har alle drevet sykepleieutdanning i mer enn 300 år til sammen. Etter fusjonen har vi nå 2 studiesteder hvor man kan bli sykepleier. Når du søker så velger du et av disse: Bergen eller Oslo.

Studiestart

Vi har ulike studiestart i Bergen og Oslo på bachelor i sykepleie:

  • Ved VID Bergen er studiestart høsten 2017
  • Ved VID Oslo er studiestart høsten 2017

Fagansvarlige

På grunn av inndeling mellom Bergen og Oslo har vi flere fagansvarlige:

Fagplaner

Studenter om studiet

Vis hele teksten

Søknadsfrist

15. april 2017

Undervisningsspråk

Norsk

Poenggrense ved siste opptak

Bergen

Ordinær kvote: 49,4
Kvote i førstegangsvitnemål: 44,5

Oslo

Ordinær kvote: 46,3
Kvote i førstegangsvitnemål: 41,0

Studieavgift

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner.


Type/år: Heltid, 2017–2018
Bergen
Semesteravgift: Kr 570
Kopiavgift: Kr 270
Studieavgift: Kr 3300
Totalt per semester: Kr 4140

Type/år: Heltid, 2017–2018
Oslo
Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift: Kr 270
Studieavgift: Kr 4500
Totalt per semester: Kr 5230

Gå til toppen