Videreutdanning i forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming

Gir du bistand til barn, unge eller voksne med utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser med komplekse atferdsutfordringer? Ønsker du mer kunnskap om hvordan analysere og behandle utfordrende atferd. Målet med dette studiet er å bidra til økt kompetanse på faglige tilnærminger som fremmer inkludering, deltakelse og sosialt verdsatte roller.

1 år deltid
Sandnes
Støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 01.11.2017
Studiestart 24.01.2018
30 studiepoeng

Studiets formål

Formålet med videreutdanningen er å styrke tjenester for personer med utviklingshemming som har særlig utfordrende atferd der bruk av tvang kan være nødvendig. Opplæring i avanserte ferdigheter skal bidra til å identifisere tidlige signaler på utfordrende atferd, analysere og komme frem til mulige årsaksforklaringer, gjennomføre proaktive tilnærminger og i tillegg kunne takle allerede oppståtte situasjoner med utfordrende atferd på en optimal måte.

Videreutdanning i forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming

Hva lærer du?

Den metodiske tilnærmingen i videreutdanningen henter inspirasjon fra den faglige tradisjonen positive atferds- og støttetiltak, også kjent som Positive Behavior Support eller PBS. Positive atferds- og støttetiltak bygger i hovedsak på moderne atferdsanalyse og humanistiske verdier. Mål med tiltakene er å bidra til økt livskvalitet, inkludering, deltakelse og tilegnelse av sosialt verdsatte roller som fremmer medborgerskap. Tiltakene skal bygge på personens interesser, ferdigheter, ønsker og muligheter og gi kompetanse i samhandling som bidrar til at borgere får være aktive og deltakende i viktige beslutningsprosesser.

Emner

  • Grunnleggende teorier, rammer og etisk refleksjon
  • Beslutningsprosesser og positiv atferdsstøtte
  • Fagutvikling og innovasjon

Fakta om deltid

Søknadsfrist

1. november 2017

Studiestart

24. januar 2018

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Deltid, 2017–2018
1. semester, vår 2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 4000
Totalt per semester: Kr 4730

Deltid, 2018–2019
2. semester, høst 2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 8000
Totalt per semester: Kr 8730

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Ulf Berge

Fagrelaterte spørsmål?

Ulf Berge
høgskolelektor
Sandnes
+4751972257
ulf.berge@vid.no

Silje Klo Hansen

Spørsmål om opptak?

Silje Klo Hansen
Oslo
+4722963754
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Krav om bachelorgrad eller 3-årig høgskoleutdanning i helse-, sosial- og velferdsfag. Søkere med pedagogisk eller samfunnsfaglig utdanning med samme omfang, kan tas opp etter individuell vurdering.