Videreutdanning i veiledning for studentveiledere

Studenter i bachelor i sosialt arbeid har ekstern veiledet praksis som en viktig del av sin utdanning. Vi har behov for kompetente veiledere som kan møte den enkelte students læringsbehov, og legge til rette for faglig og personlig utvikling. Høgskolen tilbyr derfor en utdanning på 15 studiepoeng for studentveiledere.

0,5 år deltid
Oslo
Støttet av Lånekassen
Fortløpende opptak til fulltegnet
Studiestart 15.01.2018
15 studiepoeng

Studiet innfrir Fellesorganisasjonens (FO) krav til 40 timer veiledningsteori og veiledningsmetodikk, som er et ledd i det å bli godkjent veileder gjennom FO. Kunnskaper og ferdigheter fra dette studiet kan også overføres til annen type faglig veiledning.

Det er en forutsetning at veileder har student i praksis for å komme inn på studiet.

Videreutdanningen følger et opplegg som består av tre samlinger, samtidig som du har student i praksis. Studiet har skriftlige og muntlige arbeidskrav ved siden av pensum. Vurderingsformen er hjemmeeksamen.

Videreutdanning i veiledning for studentveiledere

Emner

  • Veiledning, metode og etikk for studentveiledere

Fakta om deltid

Søknadsfrist

Fortløpende opptak til fulltegnet, frem til studiestart.

Studiestart

15. januar 2018

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Deltid, 2018–2019
Vår 2019

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 70
Totalt per semester: Kr 800

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Inger Oterholm

Fagrelaterte spørsmål?

Inger Oterholm
førsteamanuensis, studieleder master i sosialt arbeid og videreutdanninger
Oslo
+4722451966
inger.oterholm@vid.no

Ella Johanne Flatland

Spørsmål om opptak?

Ella Johanne Flatland
Oslo
+4722451926
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Minst 3-årig bachelorgrad i sosialt arbeid og 2 års praksiserfaring etter endt utdanning.

Annen relevant utdanning sammen med relevant praksis vil kunne bli vurdert.

Forutsetter veiledning

Søker eller søkers arbeidssted må ha praksisstudent fra VID vitenskapelige høgskole og søker må være involvert i studentveiledning for å være kvalifisert til opptak.

Realkompetanse

Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

Prioriterte søkere

Søkere rangeres ut fra oppnådde poeng.