Videreutdanning i veiledning for studentveiledere

Studenter i bachelorstudiet i sosialt arbeid har ekstern veiledet praksis som en viktig del av sin utdanning. Vi har behov for kompetente veiledere som kan møte den enkelte students læringsbehov, og legge til rette for faglig og personlig utvikling. Høgskolen tilbyr derfor en 15 studiepoengsutdanning for studentveiledere.

0,5 år deltid
Oslo
Støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 06.01.2017
Studiestart 11.01.2017
15 studiepoeng

Studiet innfrir Fellesorganisasjonens (FO) krav til 40 timer veiledningsteori og veiledningsmetodikk, som er et ledd i det å bli godkjent veileder gjennom FO. Kunnskaper og ferdigheter fra dette studiet kan også overføres til annen type faglig veiledning.

Det er en forutsetning at veileder har student i praksis for å komme inn på studiet.

Videreutdanningen følger et opplegg som består av tre samlinger, samtidig som du har student i praksis. Studiet har skriftlige og muntlige arbeidskrav ved siden av pensum. Vurderingsformen er hjemmeeksamen.

Emner

Samlinger

Fakta om deltid

Søknadsfrist

6. januar 2017

Studiestart

11. januar 2017

Studieavgift

Deltid, 2017–2018
Vår 2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift: Kr 270
Studieavgift: Kr 70
Totalt per semester: Kr 800

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner.

Inger Oterholm

Fagansvarlig

Inger Oterholm
førsteamanuensis, studieleder master i sosialt arbeid og videreutdanninger
Oslo
+4722451966
inger.oterholm@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Minst 3-årig bachelorgrad i sosialt arbeid og 2 års praksiserfaring etter endt utdanning.

Annen relevant utdanning sammen med relevant praksis vil kunne bli vurdert.

Forutsetter veiledning

Søker eller søkers arbeidssted må ha praksisstudent fra VID vitenskapelige høgskole og søker må være involvert i studentveiledning for å være kvalifisert til opptak.

Realkompetanse

I særlige tilfeller kan opptak foretas på grunnlag av realkompetanse. Se våre krav.

Prioriterte søkere

Søkere rangeres ut fra oppnådde poeng.

Ella Johanne Flatland

Spørsmål om opptak?

Ella Johanne Flatland
Oslo
+4722451926
opptak@vid.no

Ressurser

Pensum

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Send oss en e-post