Videreutdanning i veiledning

VID vitenskapelige høgskole har i dag et av de største fagmiljøene innen veiledning i Norge. I løpet av de siste 29 årene har høgskolen utdannet mer enn 1500 veiledere fra hele landet og innenfor de fleste profesjoner. Studiet kan etter søknad gi innpass i Master i rådgivningsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

2 år deltid
Bergen
Støttet av Lånekassen
Fortløpende opptak til fulltegnet
Studiestart 02.10.2017
60 studiepoeng

Hva er veiledning og hvordan bli en god veileder?

Veiledning er et fag som arbeider med samspill og kommunikasjon mellom mennesker. Beslektede ord er coaching, supervisjon, mentoring og rådgivning. Veiledning forstås her som en pedagogisk og relasjonell prosess der målet er utvikling, læring og vekst gjennom erfaring og oppdagelse.

For å bli en god veileder, er det en forutsetning selv å ha erfaring med å ha blitt veiledet. Det er grunntanken i denne veiledningsutdanningen. Det legges derfor vesentlig vekt på egenutvikling i studiet. Gjennom å bli bedre kjent med seg selv og forstå mer av egne reaksjoner, blir veileder bedre i stand til å møte andre på en støttende og kreativ måte.

Videreutdanning i veiledning

Målgruppe

Utdanningen er for alle som er opptatt av det dynamiske samspillet som oppstår der mennesker møtes og arbeider sammen. Kravet om relasjonskompetanse gjelder for mange yrker der en har med andre mennesker å gjøre. Gjennom denne utdanningen får pedagoger, personer i helse- og omsorgsyrker og ikke minst ledere verdifull kunnskap til å arbeide med samarbeidsforhold i all dets mangfold og kompleksitet. En ingeniør på studiet sa en gang at: Dette passer for meg, for jeg er også opptatt av at det skal fungere godt mellom mennesker når vi skal løse oppgavene våre.

Veiledning bidrar til å hente fram den enkeltes ressurser til samarbeid i yrkeslivet og ellers. Faget egner seg for deg som har noen års erfaring fra yrkeslivet og som ønsker å få større innsikt i samspillet mellom mennesker.

Mål

Studiet skal utvikle faglig sterke, etisk bevisste og kritiske veiledere som har innsikt i kommunikasjon, våger tydelige møter med andre personer og er i stand til å stimulere mellommenneskelige prosesser.

Organisering

Samlingsuker høsten 2017 er uke 40, 44 og 49.

Arbeidsform

Videreutdanning i veiledning er en mestrings- og nærværsorientert utdanning hvor studenten får både teoretisk og praktisk trening i å veilede andre. Studiet er prosessorientert og studenten vil gjøre erfaringer med både egne og andres kommunikasjons- og samhandlingsprosesser.

Utdanningen bygger på sentrale prinsipper fra humanistisk og eksistensiell filosofi. Den gir en grunnleggende innføring i gestaltterapi og psykosyntese.

Det er kombinasjonen av erfaring, refleksjon og faglig forankring jeg trives så godt med på dette studiet. Jeg kjenner ikke til noe annet studie i veiledning som legger så mye til rette for øving.

Hege Steinland, student ved Veiledning

Hva kan jeg forvente av veilederutdanningen?

Utdanningen gir deg økt selvinnsikt og du får en bedre forståelse av hva som skjer i kommunikasjon mellom mennesker. Dine lytteferdigheter blir stimulert, og du utfordres til å møte virkeligheten som den er, ikke som den burde være. Gjennom oppmerksomt nærvær i ulike situasjoner øker du kompetansen til å stå nær andre mennesker og stimulere deres modning og vekst. Oppmerksomt nærvær innebærer en trening av egen sansning og styrking av kvalitet i tilstedeværelse i eget liv og i møte med den andre. Oppmerksomt nærvær er beslektet med Mindfulness - en tradisjon som har gitt impulser til mental trening.

Emner

Les mer om Benedicte Arntzen

Benedicte Arntzen

– Studiet ble varmt anbefalt av en god kollega og venninne sier barnevernsjef Benedicte Arntzen. Nå snakker jeg selv varmt om studiet til venner og kollegaer. Dette studiet gir stor mulighet for vekst og utvikling på flere nivåer for alle som vil.

Les mer

Les mer om John-Terje Lepsøy

John-Terje Lepsøy

– Studiet er blitt en livsstil som modnes i meg hver dag. Jeg er nok hekta, så hvor dette ender vet jeg ikke sier daglig leder John-Terje Lepsøy når vi spør ham hvor mye tid han legger i studiet.

Les mer

Flere intervjuer

Fakta om deltid

Studieplasser

30

Søknadsfrist

Fortløpende opptak til fulltegnet, frem til studiestart.

Studiestart

2. oktober 2017

Undervisningsspråk

Norsk

Studieavgift

Dette studiet har et engangs bekreftelsesgebyr på kr 3000 som du betaler når du godtar studieplassen.

Deltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 570
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 18750
Totalt per semester: Kr 19590

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner.

Morten   Lystrup

Fagrelaterte spørsmål?

Morten Lystrup
veileder og høgskolelektor
Bergen
+4756992689
morten.lystrup@vid.no

Greta   Halseth

Spørsmål om opptak?

Greta Halseth
Bergen
+4756992678
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Minimum 3-årig utdanning på universitets- og høgskolenivå eller tilsvarende. Aktuelt er helse- og sosialfaglig, samfunnsvitenskapelig, humanistisk og naturvitenskaplig bakgrunn. Det kreves minst ett års relevant yrkeserfaring.

Realkompetansevurdering kan være aktuelt i tilfeller der studenten ikke oppfyller kravene til formell utdanning.

Dokumentasjonskrav

Vitnemål fra 3-årig utdanning på universitets- og høgskolenivå eller tilsvarende, arbeidsattest som inneholder fra dato og til dato og stillingsprosent.

Se ellers utfyllende bestemmelser for opptak på Lov- og regelverk for studier.

Ressurser

Pensum

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post