Master i verdibasert ledelse

Med en master i verdibasert ledelse får du mange og varierte karrieremuligheter. Gjennom studiet ønsker vi å supplere tradisjonell ledelsesutdanning med et fokus på organisasjoners grunnleggende verdier.

Studielengde, les teksten
Oslo
Støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 15.04.2018
90/120 studiepoeng

Forskningsbasert kunnskap

Master i verdibasert ledelse legger til rette for at studentene tilegner seg økt faglig kompetanse i form av forskningsbasert kunnskap, evne til å identifisere, formulere og implementere grunnleggende verdier, samt å gi økt innsikt og trygghet i lederrollen.

Master i verdibasert ledelse

Praktiske verktøy og virkemidler

De sider ved studiet som bidrar til å forstå det organisatoriske felt der ledelse utøves, skal også bidra til kritisk refleksjons- og handlingskompetanse med hensyn til å anvende praktiske verktøy og virkemidler i ledersituasjonen.

Hva lærer du?

Mastergraden er et generelt kompetansegivende lederstudium. Studiet har en bevisst faglig profil som skal bidra til at verdier mobiliserer til organisatoriske handlinger, og kan knyttes til stikkord som verdibevissthet, dømmekraft og praktisk lederkompetanse. Gjennom studiet ønsker vi å supplere tradisjonell ledelsesutdanning med fokus på organisasjoners grunnleggende verdier. Disse verdiene kan prege arbeidsfellesskapet gjennom å tolke virksomhetens formål, danne grunnlag for et gjensidig forpliktende fellesskap og danne standarder for beslutninger som tas og det arbeid som utføres.

Det er to valgfrie studieløp med egne studieplaner

 • Master i verdibasert ledelse: Studieløp 120 studiepoeng. Normert gjennomføringstid på deltid er 4 år med 30 studiepoeng per år. Normert tid på heltid er 2 år med 60 studiepoeng per år.
 • Executive master i verdibasert ledelse: Studieløp 90 studiepoeng: Normert gjennomføringstid på deltid er 3 år med 30 studiepoeng per år. Normert tid på heltid er 2 år med 60 studiepoeng første året og 30 studiepoeng andre året.

Studiepoeng på masternivå

Deltidsstudenter har to ukesamlinger per semester. De to første studieårene vil være felles for både 120 og 90 studiepoeng masterutdanningene. Flere emner kan tas som selvstendige kurs og gir studiepoeng på masternivå.

Karrieremuligheter

Studiet retter seg mot de som allerede er ledere eller personer som ønsker å utvikle lederkompetanse innenfor:

 • Helse-, omsorgs og velferdstjenesten.
 • Diakonale institusjoner og frivillige organisasjoner.
 • Kirke, menigheter og trossamfunn.
 • Bistandsorganisasjoner og NGOer.
 • Øvrige deler av offentlig eller privat sektor.

Studiet er åpent for alle kvalifiserte studenter som er opptatt av at ledelse skal ha en klar verdiforankring og identitet uavhengig av tro og livssyn.

Emner

 • Organisasjon, ledelse og endring
 • Vitenskapsteori
 • Verdibevisst ledelse
 • Helse- og sosialpolitikk
 • Organisering i ideell sektor
 • Jus og økonomi
 • Verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Personalledelse og konflikthåndtering
 • Forskningsdesign og metode
 • Ledelse i ideell sektor
 • Ledelse i offentlig sektor
 • Intercultural leadership
 • Prosjektledelse
 • Ledelse i praksis med coaching-grupper
 • Masteroppgave

Fakta om heltid

Søknadsfrist

15. april 2018

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Heltid, 2017–2018
Trinn A og B

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 27100
Totalt per semester: Kr 27830

Heltid, 2017–2018
Trinn C og D

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 32600
Totalt per semester: Kr 33330

Heltid, 2018–2019
Trinn A, B, C og D

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 30000
Totalt per semester: Kr 30730

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Fakta om deltid

Søknadsfrist

15. april 2018

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Deltid, 2017–2018
Trinn A

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 13100
Totalt per semester: Kr 13830

Deltid, 2017–2018
Trinn B

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 14500
Totalt per semester: Kr 15230

Deltid, 2017–2018
Trinn C

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 15700
Totalt per semester: Kr 16430

Deltid, 2017–2018
Trinn D

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 16900
Totalt per semester: Kr 17630

Deltid, 2018–2019
Trinn A, B, C og D

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 15000
Totalt per semester: Kr 15730

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Leif Martin Stapnes

Fagrelaterte spørsmål?

Leif Martin Stapnes
høgskolelektor, studieleder i verdibasert ledelse
Oslo
+4722451811
leif.stapnes@vid.no

Helle Nærø

Spørsmål om opptak?

Helle Nærø
Oslo
+4722451922
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller annen grad eller utdanningsløp av 3 års varighet eller mer, for eksempel cand.mag.

Andre mastergrader, hovedfag og embetseksamener, eller utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp, er også godkjent.

Lang erfaring som leder kan etter spesielle kriterier godkjennes som opptak til studiet.

Master i verdibasert ledelse er en erfaringsbasert master, og det kreves minimum 2 års relevant yrkeserfaring.

Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

Enkeltemner

Er du ikke klar for å ta en hel grad? Enkeltemner kan tas uten at du går på et av høgskolens studieprogram. Følgende enkeltemner tilbys med tilknytning til dette studiet.