Master i verdibasert ledelse

Med en master i verdibasert ledelse får du mange og varierte karrieremuligheter. Gjennom studiet ønsker vi å supplere tradisjonell ledelsesutdanning med et fokus på organisasjoners grunnleggende verdier.

Studielengde, les teksten
Oslo
Støttet av Lånekassen
Fortløpende opptak til fulltegnet
Studiestart 28.08.2017
90/120 studiepoeng

Forskningsbasert kunnskap

Master i verdibasert ledelse legger til rette for at studentene tilegner seg økt faglig kompetanse i form av forskningsbasert kunnskap, evne til å identifisere, formulere og implementere grunnleggende verdier, samt å gi økt innsikt og trygghet i lederrollen.

Master i verdibasert ledelse

Praktiske verktøy og virkemidler

De sider ved studiet som bidrar til å forstå det organisatoriske felt der ledelse utøves, skal også bidra til kritisk refleksjons- og handlingskompetanse med hensyn til å anvende praktiske verktøy og virkemidler i ledersituasjonen.

Hva lærer du?

Mastergraden er et generelt kompetansegivende lederstudium. Studiet har en bevisst faglig profil som skal bidra til at verdier mobiliserer til organisatoriske handlinger, og kan knyttes til stikkord som verdibevissthet, dømmekraft og praktisk lederkompetanse. Gjennom studiet ønsker vi å supplere tradisjonell ledelsesutdanning med fokus på organisasjoners grunnleggende verdier. Disse verdiene kan prege arbeidsfellesskapet gjennom å tolke virksomhetens formål, danne grunnlag for et gjensidig forpliktende fellesskap og danne standarder for beslutninger som tas og det arbeid som utføres.

Det er to valgfrie studieløp med egne studieplaner

Studiepoeng på masternivå

Deltidsstudenter har to ukesamlinger per semester. De to første studieårene vil være felles for både 120 og 90 studiepoeng masterutdanningene. Flere emner kan tas som selvstendige kurs og gir studiepoeng på masternivå.

Karrieremuligheter

Studiet retter seg mot de som allerede er ledere eller personer som ønsker å utvikle lederkompetanse innenfor:

Studiet er åpent for alle kvalifiserte studenter som er opptatt av at ledelse skal ha en klar verdiforankring og identitet uavhengig av tro og livssyn.

Emner

Fakta om heltid

Søknadsfrist

Fortløpende opptak til fulltegnet, frem til studiestart.

Studiestart

28. august 2017

Undervisningsspråk

Norsk

Studieavgift

Heltid, 2017–2018
Trinn A og B

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 27100
Totalt per semester: Kr 27830

Heltid, 2017–2018
Trinn C og D

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 32600
Totalt per semester: Kr 33330

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner.

Fakta om deltid

Søknadsfrist

Fortløpende opptak til fulltegnet, frem til studiestart.

Studiestart

28. august 2017

Undervisningsspråk

Norsk

Studieavgift

Deltid, 2017–2018
Trinn A

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 13100
Totalt per semester: Kr 13830

Deltid, 2017–2018
Trinn B

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 14500
Totalt per semester: Kr 15230

Deltid, 2017–2018
Trinn C

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 15700
Totalt per semester: Kr 16430

Deltid, 2017–2018
Trinn D

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 16900
Totalt per semester: Kr 17630

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner.

Leif Martin Stapnes

Fagrelaterte spørsmål?

Leif Martin Stapnes
høgskolelektor, studieleder i verdibasert ledelse
Oslo
+4722451811
leif.stapnes@vid.no

Brit Prytz Lyngner

Spørsmål om opptak?

Brit Prytz Lyngner
Oslo
+4722451981
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller annen grad eller utdanningsløp av 3 års varighet eller mer, for eksempel cand.mag.

Andre mastergrader, hovedfag og embetseksamener, eller utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp, er også godkjent.

Lang erfaring som leder kan etter spesielle kriterier godkjennes som opptak til studiet.

Master i verdibasert ledelse er en erfaringsbasert master, og det kreves minimum 2 års relevant yrkeserfaring.

Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse. Se våre realkompetansekrav.

Ressurser

Pensum

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post