Bachelor i vernepleie

Ønsker du å bidra til at mennesker får leve sine liv på egne premisser? Hovedoppgaven til en vernepleier er å bidra til at mennesker med ulike funksjonsvansker oppnår god livskvalitet og kan mestre hverdagslivet best mulig.

3 år heltid / 4 år deltid
Sandnes
Støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 15.04.2017
Studiestart 14.08.2017
180 studiepoeng

Offentlig godkjent vernepleier

Som vernepleier skal du være med å legge til rette for deltakelse enten det er i brukerens eget hjem, i kommunal institusjon, på arbeidsplassen, i barnehagen eller på skolen.

Utdanningen leder fram til offentlig godkjenning som vernepleier.

Dette lærer du

Som vernepleierstudent vil du få styrket din evne til å møte mennesker med respekt og empati. Du lærer hvordan du skal kommunisere og samhandle med brukere, pårørende, samarbeidspartnere og andre fagfolk. Vernepleierens særlige kompetanse er knyttet til profesjonelt miljøarbeid.

Bachelor i vernepleie fører fram til en bred helse- og sosialfaglig kompetanse. Gjennom emner fra helsefag, psykologi, stats- og kommunalkunnskap, pedagogikk, etikk, vitenskapsteori og forskningsmetoder blir du kvalifisert til å kunne utføre miljø-, habiliterings- og rehabiliteringsarbeid.

Fagområdene i vernepleierutdanningen er integrert i 13 ulike emner. Et emne kan tilsvare 5, 10, 15 eller 20 studiepoeng. Studiet er lagt opp med varierte læringsformer, slik som forelesninger, ferdighetstrening, gruppearbeid og praksis. Praksisstudiene utgjør en tredjedel av studiet, og er organisert gjennom tre praksisperioder med ulike tema.

Hvorfor studere vernepleie?

Bachelor i vernepleie

Jeg valgte ikke vernepleiestudiet, studiet valgte meg! Jeg liker å jobbe med mennesker, samtidig som jeg får bidra til å gi mennesker høyere livskvalitet. Studiet gir meg akkurat denne muligheten.

Stephen Tawiah, vernepleiestudent, VID vitenskapelige høgskole

Organisering av studiet

Du kan ta bachelorgradutdanning i vernepleie både som heltids- og deltidsstudent. Trykk her for egen informasjon om organisering av deltidsstudiet.

Hvert studieår er normert til 60 studiepoeng for heltidsstudenter og 45 studiepoeng for deltidsstudenter.

I praksisperioder har studentene arbeidssted på praksisplassen. Praksisplassene er i geografisk nærhet til studiestedet.

Deltidsstudiet foregår i Sandnes og Haugesund.

Karrieremuligheter

Vernepleierne er både helse- og sosialarbeidere, og har dermed kompetanse til å arbeide med mange ulike brukergrupper innen blant annet kommunale hjemmetjenester, institusjoner, dagtilbud og spesialisthelsetjeneste. Som vernepleier er du autorisert helsepersonell, og etterspørselen etter yrkesgruppen er stor.

Etter endt Bachelor i vernepleie kan du ta videreutdanning, masterstudie og doktorgradsstudie. Ved VID vitenskapelige høgskole har vi flere relevante videreutdanninger, masterstudier og ph.d.-program som er relevante for vernepleiere.

Les mer om Lærer å se mennesket bak diagnosen

Lærer å se mennesket bak diagnosen

Andrea Egeberg Westbye er vernepleier og jobber med psykisk utviklingshemmede i Stavanger. – Studiet i vernepleie er kjempespennende, sier hun.

Les mer

Flere intervjuer

Emner

Fakta om heltid

Studieplasser

80

Søknadsfrist

15. april 2017

Studiestart

14. august 2017

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 43,1
Kvote i førstegangsvitnemål: 35,1

Undervisningsspråk

Norsk

Studieavgift

Heltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 4500
Totalt per semester: Kr 5230

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner.

Fakta om deltid

Studieplasser

65

Søknadsfrist

15. april 2017

Studiestart

14. august 2017

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 47,4
Kvote i førstegangsvitnemål: 31,5

Undervisningsspråk

Norsk

Studieavgift

Deltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 7500
Totalt per semester: Kr 8230

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner.

Elisabeth Kiær

Fagrelaterte spørsmål?

Elisabeth Kiær
studieleder vernepleie heltid, høgskolelektor
Sandnes
+4751972247
elisabeth.kiaer@vid.no

Gerd Marit Ytreland

Fagrelaterte spørsmål?

Gerd Marit Ytreland
studieleder vernepleie deltid, høgskolelektor
Sandnes
+4751972283
gerd.marit.ytreland@vid.no

Ella Johanne Flatland

Spørsmål om opptak?

Ella Johanne Flatland
Oslo
+4722451926
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

Ressurser

Pensum

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post