Bachelor i vernepleie

Ønsker du å bidra til at mennesker får leve sine liv på egne premisser? Hovedoppgaven til en vernepleier er å bidra til at mennesker med ulike funksjonsvansker oppnår god livskvalitet og kan mestre hverdagslivet best mulig.

3 år heltid / 4 år deltid
Sandnes
Støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 15.04.2018
180 studiepoeng

Offentlig godkjent vernepleier

Som vernepleier skal du være med å legge til rette for deltakelse enten det er i brukerens eget hjem, i kommunal institusjon, på arbeidsplassen, i barnehagen eller på skolen.

Utdanningen leder fram til offentlig godkjenning som vernepleier.

Dette lærer du

Som vernepleierstudent vil du få styrket din evne til å møte mennesker med respekt og empati. Du lærer hvordan du skal kommunisere og samhandle med brukere, pårørende, samarbeidspartnere og andre fagfolk. Vernepleierens særlige kompetanse er knyttet til profesjonelt miljøarbeid.

Bachelor i vernepleie fører fram til en bred helse- og sosialfaglig kompetanse. Gjennom emner fra helsefag, psykologi, stats- og kommunalkunnskap, pedagogikk, etikk, vitenskapsteori og forskningsmetoder blir du kvalifisert til å kunne utføre miljø-, habiliterings- og rehabiliteringsarbeid.

Fagområdene i vernepleierutdanningen er integrert i 13 ulike emner. Et emne kan tilsvare 5, 10, 15 eller 20 studiepoeng. Studiet er lagt opp med varierte læringsformer, slik som forelesninger, ferdighetstrening, gruppearbeid og praksis. Praksisstudiene utgjør en tredjedel av studiet, og er organisert gjennom tre praksisperioder med ulike tema.

Hvorfor studere vernepleie?

 • Varierte læringsformer.
 • Kombinasjon av teori og praksis.
 • Mulighet for å ta praksis eller deler av utdanningen i utlandet.
 • Gode jobbmuligheter i helse- og sosialsektoren.
Bachelor i vernepleie

Jeg valgte ikke vernepleiestudiet, studiet valgte meg! Jeg liker å jobbe med mennesker, samtidig som jeg får bidra til å gi mennesker høyere livskvalitet. Studiet gir meg akkurat denne muligheten.

Stephen Tawiah, vernepleiestudent, VID vitenskapelige høgskole

Karrieremuligheter

Vernepleierne er både helse- og sosialarbeidere, og har dermed kompetanse til å arbeide med mange ulike brukergrupper innen blant annet kommunale hjemmetjenester, institusjoner, dagtilbud og spesialisthelsetjeneste. Som vernepleier er du autorisert helsepersonell, og etterspørselen etter yrkesgruppen er stor.

Etter endt Bachelor i vernepleie kan du ta videreutdanning, masterstudie og doktorgradsstudie. Ved VID vitenskapelige høgskole har vi flere relevante videreutdanninger, masterstudier og ph.d.-program som er relevante for vernepleiere.

Emner

 • Vernepleie, kunnskap og dannelse
 • Miljøarbeid i grupper og nettverk
 • Miljøarbeid og funksjonshemming
 • Praksisstudium 1: Utviklingshemming, hverdagsliv og miljøarbeid
 • Verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Psykisk helsearbeid og miljøarbeid
 • Somatisk helse og miljøarbeid
 • Praksisstudium 2: Rehabilitering, helse og miljøarbeid
 • Samhandling, utvikling og læring
 • Samhandling og endringsarbeid
 • Praksisstudium 3: Metodisk miljøarbeid
 • Valgfrie emner innen trening av sosial kompetanse, aldring og utviklingshemming, interkulturell kommunikasjon
 • Bacheloroppgave. Utviklings- og endringsarbeid innen vernepleierens arbeidsfelt

Artikler

Lærer å se mennesket bak diagnosen

Lærer å se mennesket bak diagnosen

Andrea Egeberg Westbye er vernepleier og jobber med psykisk utviklingshemmede i Stavanger. – Studiet i vernepleie er kjempespennende, sier hun.

Les mer

Flere artikler

Fakta om heltid

Studieplasser

80

Søknadsfrist

15. april 2018

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 44,9
Kvote i førstegangsvitnemål: 38,0

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Heltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 4500
Totalt per semester: Kr 5230

Heltid, 2018–2019

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 4500
Totalt per semester: Kr 5230

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Fakta om deltid

Studieplasser

65

Søknadsfrist

15. april 2018

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 46,9
Kvote i førstegangsvitnemål: 35,4

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Deltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 7500
Totalt per semester: Kr 8230

Deltid, 2018–2019

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 7500
Totalt per semester: Kr 8230

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Elisabeth Kiær

Fagrelaterte spørsmål?

Elisabeth Kiær
studieleder vernepleie heltid, høgskolelektor
Sandnes
+4751972247
elisabeth.kiaer@vid.no

Gerd Marit Ytreland

Fagrelaterte spørsmål?

Gerd Marit Ytreland
studieleder vernepleie deltid, høgskolelektor
Sandnes
+4751972283
gerd.marit.ytreland@vid.no

Ella Johanne Flatland

Spørsmål om opptak?

Ella Johanne Flatland
Oslo
+4722451926
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.