Vernepleie

Organisering av vernepleie, deltid

Bachelor i vernepleie, deltid organiseres annerledes enn heltid. Her har vi samlet informasjonen om organiseringen av deltidsstudiet.

Høsten 2017 er det planlagt å ha studentgrupper i Sandnes og Haugesund.

Undervisningen foregår fra Sandnes, enten i form av forelesninger på videokonferanse eller andre former for e-læring. Alle studentene blir fordelt i basisgrupper på sitt sted (Sandnes, Haugesund). Det blir gitt mer informasjon om dette ved studiestart.

Studentene må bo så nær studiestedet at de kan møtes to ganger i uka: En dag til undervisning, og en dag til gruppearbeid og veiledning. For nye deltidsstudenter i vernepleie 2017 blir de faste dagene tirsdager og onsdager. Undervisningen er i hovedsak på tirsdager, men kan unntaksvis bli onsdager. Studentene må ha fri fra jobb disse to ukedagene gjennom hele studieåret.

Samlingsuker

Ved oppstart av studiet må nye deltidsstudenter møte opp i Sandnes når studiet starter opp i uke 33, 2017 Det blir i tillegg følgende samlingsuker i Sandnes i løpet av studieåret: Uke 34, 2017; uke 42, 2017; uke 3, 2018 (tirsdag) og uke 6, 2018 (tirsdag–torsdag).

I samlingsukene er det obligatorisk frammøte.

Arbeidsmengde

Vernepleie deltid er et fireårig studieløp mot en bachelorgrad. Det innebærer en arbeidsmengde som tilsvarer cirka 80 % av et fulltidsstudium, med en gjennomsnittlig ukentlig tidsbruk til studiene på 27 timer.

Praksisstudier

Det er tre praksisperioder i løpet av studiet, disse er lagt til 2., 3. og 4. studieår. Varigheten på de to første praksisperiodene er ni uker, og den siste er 13 uker. I praksisperiodene regnes 30 timers arbeidsuke på praksisplassen, og Studentene må påregne full permisjon fra ordinær jobb i praksisperioden.

Det tildeles praksisplasser i geografisk nærhet til studiestedene i Sandnes og Haugesund, cirka innen en times reisetid.

Eksamen

Alle tester og eksamener som ikke er hjemmeeksamen, avholdes i Sandnes. Så langt det er mulig vil skoleeksamener bli lagt til samlingsukene.

Krav til teknologi

Studiet gjennomføres med varierte læringsformer, slik som forelesninger, gruppearbeid og selvstudium, i tillegg til praksis. itslearning vil være studentenes elektroniske læringsplattform og studentene er forpliktet til å ha kontakt med lærer mellom samlingene.

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post