Studiested

VID Bergen

Som student ved VID Bergen vil du ha tilknytning til to studiesteder, Betanien og Haraldsplass.

Studiested Haraldsplass er sentralt plassert i nydelige omgivelser midt mellom Haraldsplass diakonale sykehus og Haukeland universitets-sykehus. Like bak skolen reiser fjellet Ulriken seg, kjent for sine mange fine turområder. Studiested Betanien ligger i landlige omgivelser i Fyllingsdalen, cirka 10 minutter med buss fra Bergen sentrum og like ved Betanien sykehus og Betanien sykehjem.

Studiestedet har svært gode bussforbindelser og parkerings- muligheter. Samlet har VID Bergen cirka 500 sykepleierstudenter på bachelornivå og cirka 350 studenter ved sine videreutdanninger. VID Bergen scorer spesielt høyt på nasjonale studentundersøkelser hvor tilfredshet og kvaliteten på studieprogrammet måles.

VID Bergen er tidligere Haraldsplass diakonale høgskole, etablert 1918 og Høgskolen Betanien, etablert 1923.

Ansatte

Studietilbud

Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie

Målgruppen for studiet er sykepleiere som arbeider i kommunale institusjoner med ØH-senger og ved akuttmottak eller observasjonsposter i somatiske sykehus. Studiet henvender seg også til andre sykepleiere som ønsker mer kunnskap og kompetanse om akuttmedisinsk sykepleie.

Videreutdanning
Bergen
Deltid
60 studiepoeng

Videreutdanning i avansert gerontologi

Studiet er en tverrfaglig videreutdanning for helsepersonell som ønsker å bidra til en styrket eldreomsorg – der fagspesifikk kompetanse integreres med brukerkompetanse i velfungerende tverrfaglige miljøer. Studiet bidrar til økt faglig innsikt og utvikler evnen til å skape gode relasjoner der eldre mennesker blir sett, møtt og bekreftet.

Videreutdanning
Bergen
Heltid, Deltid
60 studiepoeng

Videreutdanning i kreftsykepleie

Studiets hovedmål er å utdanne reflekterte og faglig oppdaterte kreftsykepleiere som kan utøve sykepleie til pasienter med kreft innenfor og utenfor institusjon, samt bistå deres pårørende. Studiet bidrar til å utvikle evnen til å skape gode relasjoner hvor mennesker blir møtt, sett og bekreftet.

Videreutdanning
Bergen
Heltid, Deltid
60 studiepoeng

Videreutdanning i legevaktsykepleie

Studiets målgruppe er sykepleiere over hele landet som arbeider eller ønsker å arbeide i legevakt. Studiet henvender seg også til andre sykepleiere som ønsker mer kunnskap og kompetanse i å vurdere og å håndtere mennesker med akutt sykdom og skade.

Videreutdanning
Bergen
Deltid
60 studiepoeng

Videreutdanning i mindfulness

Hverdagene er ofte preget av ulike stressfaktorer. Mange og motsetningsfylte inntrykk, store krav til prestasjoner, indre og ytre kritikere om å være god nok, høyt tempo og krav om effektivitet. Stress, angst eller depresjon kan bli resultatet og det kan være vanskelig å komme ut av. En utfordring er å være tilstede i øyeblikket. I møte med dagliglivets utfordringer finnes det enkle og virksomme øvelser i mindfulness, som kan være til god hjelp.

Videreutdanning
Bergen
Deltid
30 studiepoeng

Videreutdanning i palliativ sykepleie

Palliativ sykepleie handler om helhetlig omsorg for mennesker i livets sluttfase, og er et relativt nytt fagområde innen helsefaglig utdanning og forskning. Videreutdanning i palliativ sykepleie har sitt utgangspunkt i hospicebevegelsens filosofi og i WHOs definisjon av palliasjon.

Videreutdanning
Bergen
Deltid
60 studiepoeng

Bachelor i sykepleie

Dette er en utdanning for deg som er glad i å arbeide med mennesker og som liker utfordringer. Som sykepleier arbeider du med mennesker i alle aldersgrupper, friske og syke. Utfordringene i helsevesenet er mange og samfunnet trenger faglig dyktige, bevisste og sosialt engasjerte sykepleiere.

Bachelor
Bergen, Oslo
Heltid
180 studiepoeng

Videreutdanning i veiledning

VID vitenskapelige høgskole har i dag et av de største fagmiljøene innen veiledning i Norge. I løpet av de siste 29 årene har høgskolen utdannet mer enn 1500 veiledere fra hele landet og innenfor de fleste profesjoner. Studiet kan etter søknad gi innpass i Master i rådgivningsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Videreutdanning
Bergen
Deltid
60 studiepoeng
Var denne siden nyttig for deg? Gi oss en tilbakemelding!
Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Send oss en e-post