Studiested

VID Stavanger

VID Stavanger ligger med sine flotte historiske bygninger i et grønt parkområde på Kampen i Stavanger.

Skolen har siden 1843 vært et globalt knutepunkt for utdanning og forskning i et mangfoldig og omfattende nettverk. Skolen har ca. 400 studenter totalt, og daglig skapes det engasjement og gode relasjoner mellom mennesker og fagtradisjoner – fra nord, sør, øst og vest. Studiene ved VID Stavanger gir deg kunnskap og kompetanse som fremtidige arbeidsgivere etterspør, både i kirke, i skole, i offentlig og privat sektor.

Som student ved VID Stavanger har du mulighet til å integrere studieopphold i Asia, Afrika, Europa, Sør- eller Nord-Amerika i graden din. Det internasjonale miljøet, med studenter fra mer enn 20 ulike land, preger skolen på flere måter og skaper møteplasser og rom for spennende samtaler på tvers av kulturer.

VID Stavanger er tidligere Misjonshøgskolen, etablert 1843.

Ansatte

Studietilbud

Bachelor i bibeloversettelse

Er du opptatt av oversettelse og formidling av Bibelen – inn i nye språk og kulturer? Da er bachelorgrad i bibeloversettelse noe for deg!

Bachelor
Stavanger
Heltid
180 studiepoeng

Master i globale studier

Misjonshøgskolens mastergrad i globale studier vil gi deg kompetanse, bevissthet, innsikt og redskaper som er viktige i møte med en sammensatt kulturell virkelighet i Norge og andre steder i verden.

Master
Stavanger
Heltid
120 studiepoeng

Årsstudium i interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid

Dette er et studium for deg som er interessert i spørsmål knyttet til globalisering, og kommunikasjon og forståelse i flerkulturelle kontekster. Gjennom studiet får du kunnskap som er etterspurt i ulike deler av arbeidslivet, både i offentlig og privat sektor.

Årsstudium
Stavanger
Heltid
60 studiepoeng

Master i interkulturelt arbeid

En erfaringsbasert master i interkulturelt arbeid vil gi deg kompetanse til å foreslå konstruktive løsninger på flerkulturelle utfordringer i et arbeidsliv preget av stadig nye krav som følge av økt innvandring og globalisering.

Master
Stavanger
Deltid
90 studiepoeng

Bachelor i kristendom, ledelse og menighetsutvikling

Det kirkelige og religiøse landskapet i Norge, Europa og i resten av verden er i rask endring. Kirken har et stadig voksende behov for variert kompetanse for å kunne gjøre et godt og målrettet arbeid i kirke og samfunn. Dette studiet vil gi deg kompetanse til å møte dagens og morgendagens utfordringer i kirken.

Bachelor
Stavanger
Heltid
180 studiepoeng

Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk

Mennesker har gjennom hele historien forholdt seg til guder og andre makter. I dagens samfunn er religion og livssyn høyst aktuelt. For mange er kristen tro og tradisjon sammen med humanistiske verdier grunnlaget for den norske identiteten. Samtidig er befolkningen i dagens Norge i stor grad sammensatt av grupper med andre tradisjoner og religiøse tilknytninger.

Årsstudium
Stavanger
Heltid
60 studiepoeng

Master i praktisk teologi

Hovedmålsetningen med erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi er å gi prester en styrket kompetanse til å utøve teologi i praksis, og sette dem i stand til å utøve en bedre prestetjeneste. Programmet er praksisorientert.

Master
Stavanger
Deltid
90 studiepoeng

Bachelor i religion, kultur og globalisering

Hvilken rolle spiller religion i regionale og globale bevegelser, konflikter og omveltninger verden over? Med en bachelorgrad i religion, kultur og globalisering vil du få en bedre forståelse av dette. Bachelorgraden vil kunne gi deg kompetanse vårt samfunn har behov for i møte med morgendagens globale utfordringer.

Bachelor
Stavanger
Heltid
180 studiepoeng

Årsstudium i samfunnsfag

Hvis du har interesse for de sosiale, politiske og kulturelle prosessene som former samfunnet rundt oss, er årsstudiet i samfunnsfag noe for deg. Emner som sosialantropologi, globalisering og utvikling, kulturstudier og sosiologi hjelper deg til å analysere og forstå disse prosessene.

Årsstudium
Stavanger
Heltid
60 studiepoeng

Bachelor i samfunnsfag

Ønsker du å bedre forstå samfunnet vi lever i, både lokalt og internasjonalt? Det er et stort behov for ansatte i offentlig og privat sektor med kompetanse relatert til vår nye flerkulturelle hverdag. En bachelorgrad i samfunnsfag vil kunne gi deg slik kompetanse.

Bachelor
Stavanger
Heltid
180 studiepoeng

Bachelor i teologi

Bachelorstudiet i teologi ved VID vitenskapelige høgskole vil gi deg god kunnskap om kristendom og teologi, og mulighet til å kombinere teori med praksis.

Bachelor
Stavanger
Heltid
180 studiepoeng

Master i teologi

Ønsker du inngående kjennskap til teologiske problemstillinger og å lære deg å arbeide selvstendig med teologiske emner i en akademisk sammenheng? Da er mastergrad i teologi ved VID studiested Misjonshøgskolen et godt valg.

Master
Stavanger
Heltid
120 studiepoeng

Ph.d. i teologi og religion

Ph.d. i teologi og religion består vanligvis av et tre år fulltids studieløp eller seks års deltids studieløp.

Ph.d.
Stavanger
Heltid, Deltid
180 studiepoeng

Profesjonsstudium i teologi

Ønsker du å arbeide med forståelse og formidling av det kristne budskapet? Ser du for deg en tjeneste som prest? Da er cand. theol.-studiet et naturlig valg. Denne graden inneholder bachelor (3 år) og master (2 år) i teologi, samt to semester i praktisk teologi.

Profesjon
Stavanger
Heltid
360 studiepoeng

Praktisk-teologisk seminar

Studieprogrammene på praktisk-teologisk seminar har som målsetting å forme og utruste dyktige medarbeidere til kirken, lokalt og globalt.

Profesjon
Stavanger
Heltid
60 studiepoeng

Trosopplæring

Har du et engasjement for arbeid blant barn og unge og ønsker du å bli bedre rustet til å delta i kirkens trosopplæringsvirksomhet? Har du lyst til å arbeide med faglige spørsmål om Bibel, tro og tradisjon?

Årsstudium
Stavanger
Deltid
60 studiepoeng
Var denne siden nyttig for deg? Gi oss en tilbakemelding!
Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Send oss en e-post