Research - VID Specialized University

Research

Research and development is one of the university college's strategic areas, and research form the basis for research-based teaching.

Research and development is one of the university college's strategic areas.Research and development is one of the university college's strategic areas.

Ph.d.-utdanninger

Ved VID vitenskapelige høgskole har vi to ph.d.-utdanninger:

Together Towards Life and the Challenge of Missional Formation.
Dialog som «misjon light» eller misjon som «dialog light»? Eksempler fra Areopagos og Det Norske Misjonsselskap.
Pregnant substance-abusing women in involuntary treatment: Attachment experiences with the unborn child
Uerkjennbarhetens ufrakommelighet: En reise i det apofatiske landskap
Å vente på å få ein diagnose på sjukehus
Pårørende til hjemmeboende med hjertesvikt: Medarbeidere i et uklart tjenesteterreng
Sjelesorg på plass: På sporet av dagens sjelesorgpraksis i Den norske kirke
The function of ritual use after disasters. A practical theological perspective
Et åndelig imperium? Noen perspektiver på pavedømmets tilstedeværelse i Norge i senmiddelalderen
Show the 20 latest publications
Was this page useful for you? Please send us feedback!
To the top