Committed to
humanity

locally and
globally

VID has over fifty studies in five different cities in Norway. Find your studies here:

Our motto

Committed to humanity – locally and globally

Right now

Study areas
Media Relations

News

– Det som hadde størst betydning for meg i løpet av de to årene ved KUN/VID Tromsø var at min yrkesidentitet som kirkemusiker ble framelsket og utviklet, sier Olga Anita Seljeseth.
Foto: Svein Finneide for SiO
Digital classes and open campus

Events