Engasjert for
mennesket

lokalt og
globalt

Find your study program

Right now

Apply to become a student

Apply to become a student

There are still available spots on several of VID's master's and continuing education programs. Take the opportunity to apply for one of our studies in health and social studies, church and society, or management.

Studenter ved VID Stavanger

Apply to courses

VID offers single courses at master's and bachelor's level. You can apply to single courses even if you are not already a student at VID Specialized.

News

Nye preste-kandidater er utdannet ved VID Stavanger. Fra venstre: Øyvind Gundersen, Miriam Kolstad Varhaug, Møyfrid Lunde og Simen Myklebust.

Nye cand.theol-kandidater fra VID Stavanger

VID Stavanger har uteksaminert fire cand.theol.kandidater denne våren. Gratulerer med avsluttet 6 års utdanning.


23. June 2017

- Vi erkjenner vi at vi med vårt overforbruk og misbruk overskrider naturens tålegrenser, skriver lederne i oppropet

VID stiller seg bak klimaopprop

En rekke kirkeledere og ledere for kristne organisasjoner og utdanningsinstitusjoner har gått sammen om en felles klimauttalelse.


22. June 2017

Margrethe B. Søvik er tildelt Fulbright-stipend. Foto: Kelly McKowen.

Tildelt Fulbright-stipend

Førstebibliotekar Margrethe B. Søvik skal tilbringe skoleåret 2017-2018 ved University of Washington i Seattle, USA. Hun er tildelt Fulbright-stipend for å være ved Health Sciences Library og arbeide med et prosjekt som handler om informasjonssøking i sykepleierstudenters praksis.


21. June 2017

More news

Events

14. September

at 09.00
Pilestredet 35, Oslo

The Norwegian Leaving Care Conference 2017

The aftercare conference focus on issues related to aftercare for young people leaving care. The presenters are some of the most significant international researchers in the leaving care field today. They will focus on important issues related to aftercare for young people in the transition to adulthood.

31. October

at 09.00
Kjøpmannsgaten 73, Trondheim

Diakonikonferansen 2017

Solidaritetstanken er under press. Viljen til å dele blir mindre og nasjonalismen vokser. Miljøet taper for økonomiske interesser. Et stolt ideal oppleves av mange som utdatert. På 500-årsdagen for reformasjonen spør vi hvordan vi skaper solidaritet og fellesskap i en ny tid?

More events

VID Specialized University offers study programs in nursing, social educator, occupational therapy, social work, theology, diakonia, leadership and family therapy, and also a selection of related programs in continuing education.

We have campuses in:
Bergen, Oslo, Sandnes og Stavanger

Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Instagram Subscribe to our YouTube channel Send us an e-mail