Studies

Continuing education in mental health care

Continuing education in mental health care}

Health
Part-time
Oslo
Sandnes
Norwegian
60 credits
Supported by Lånekassen
Specialization in mental health care

Courses

  • Perspektiver på psykisk helsearbeid
  • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
  • Kunnskapsformer og terapeutisk samhandling
  • Systemisk kunnskapsutvikling i profesjonell praksis
  • Relasjonskompetanse i et psykososialt perspektiv

Programme code

VUPS

Type

Part-time

Credits

60

Length of study

2 year

Supported by Lånekassen?

Yes

Academic responsibility

Marit Helene Hem

Places

45

Language of instruction

Norwegian

Fees

Price forSemester feeCopy fee / student councilTuition feeTotal per semester
Part-time 2019–20204603201010010880

All fees are in Norwegian kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Organization of the study

Application

Admissions requirements

About rating applicants

Resources