Engasjert for
mennesket

lokalt og
globalt

Finn ditt studium, velg fagområde

Vårt motto:

Engasjert for mennesket – lokalt og globalt

Aktuelt

Studier på VID
Studier for deg som vil jobbe med mennesker

Nyheter

Ingunn Moser og Bård Mæland
Skisse: Haga & Grov AS
Fra VID-bloggen: Fremtidens profesjonsutøvere

Arrangementer