VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelig høgskole

1. januar 2016 slo høgskolene Diakonhjemmet, Haraldsplass, Betanien og Misjonshøgskolen seg sammen og ble til VID vitenskapelige høgskole. Nytt navn. Samme høye kvalitet.

Bli student

VID vitenskapelige høgskole er landets nest største private høgskole med 3300 studenter, fordelt på fire studiesteder: Bergen, Oslo, Sandnes og Stavanger. Til sammen har vi 480 års kompetanse innen helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Vi har 50 ulike studietilbud, velg studium under.

Student

Kontakt oss

Postboks 184 Vinderen, 0319 Oslo

VID
Betanien

Kontakt ansatte

VID
Diakonhjemmet

Kontakt ansatte

VID
Haraldsplass

Kontakt ansatte

VID
Misjonshøgskolen

Kontakt ansatte

Spørsmål og svar

VID vitenskapelige høgskole så dagens lys 1. januar 2016. Høgskolen er en fusjon av Diakonhjemmet Høgskole i Oslo og Sandnes, Høgskolen Betanien og Haraldsplass diakonale høgskole i Bergen, og Misjonshøgskolen i Stavanger.

VID vitenskapelige høgskole har til sammen 50 studietilbud fordelt på våre fire studiesteder, i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Nei, hos oss har studentene mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner

V står for Vitenskapelig, I for Internasjonal og D for Diakonal. VID tilbyr studier innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, teologi, diakoni og verdibasert ledelse.

VID er en verdibasert høgskole med høye faglige ambisjoner. At VID er diakonal betyr at skolen bygger på kristne grunnverdier. Diakoni er å hjelpe og støtte mennesker i sårbare situasjoner. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste og VID utdanner til og bygger kompetanse for disse tjenestene. De fire høgskolene som nå slår seg sammen, har gjennom sin til sammen 486 år lange historie, hatt det å arbeide for mennesker i nød, som sitt eksistensgrunnlag og oppdrag.

Som student får du nær og god oppfølging. Studiemiljøene er oversiktlige, du blir sett og hørt. Det å bli tatt hensyn til og å møte hverandre med respekt er en viktig del av kulturen ved høgskolen. Høy motivasjon og dedikerte studenter kjennetegner også miljøet på våre ulike studiesteder. Våre studiesteder har et svært godt rykte. Studentene opplever at det er lett å få jobb og at deres bakgrunn fra Diakonhjemmet, Haraldsplass, Betanien eller Misjonshøgskolen, verdsettes høyt blant arbeidsgiverne. Robuste fagmiljøer sikrer kvalitet i utdanningen du får.

VID har cirka 3300 studenter fordelt på fire studiesteder. Sykepleieutdanningen, som du kan ta på Diakonhjemmet i Oslo og på Haraldsplass og Betanien i Bergen, er vår største utdanning, og blant de største sykepleieutdanningene i landet.

Bli student på VID
Til toppen