Forskning

Forskning og utvikling er en av høgskolens kjernevirksomheter, og FoU danner basis for forskningsbasert undervisning.

Forskning og utvikling er en av høgskolens kjernevirksomheter.Forskning og utvikling er en av høgskolens kjernevirksomheter.

Ph.d.-utdanninger

Ved VID vitenskapelige høgskole har vi to ph.d.-utdanninger:

Publikasjoner les om publikasjoner

Patients’ Experiences of Enhanced Recovery after Surgery: A systematic review of qualitative studies
Protestant and French Colonial Literacies in Madagascar in the Early Twentieth Century
Together Towards Life and the Challenge of Missional Formation
Dialog som misjon light eller misjon som dialog light? Eksempler fra Areopagos og Det Norske Misjonsselskap
Pregnant substance-abusing women in involuntary treatment: Attachment experiences with the unborn child
Uerkjennbarhetens ufrakommelighet: En reise i det apofatiske landskap
Å vente på å få ein diagnose på sjukehus
Pårørende til hjemmeboende med hjertesvikt: Medarbeidere i et uklart tjenesteterreng
Vis de 20 siste publikasjonene
Var denne siden nyttig for deg? Gi oss en tilbakemelding!
Gå til toppen