VID vitenskapelige høgskole tilbyr bachelor- og masterstudier i sykepleie, vernepleie, ergoterapi, sosialt arbeid, samfunnsvitenskap, teologi, diakoni, familieterapi og ledelse i tillegg til en rekke relaterte videreutdanninger.

Vi har studiesteder i
Bergen, Stavanger, Oslo, Sandvika, Tromsø og Helgeland