Nyheter

Velg kategori

Alle Forskning
Årets sosialarbeiderpris gikk til Kongsberg barneverntjeneste

Rekordstor interesse for sosialarbeiderdagen

Over 300 hadde meldt sin interesse for å delta på den årlige internasjonale sosialarbeiderdagen, med foredrag ved VID Oslo og utdeling av sosialarbeider-prisen.


21. mars 2017

Disputas om religiøs kunnskap i ungdomsarbeid

Disputas om religiøs kunnskap i ungdomsarbeid

20. mars 2017 forsvarte Øivind Holtedahl sin doktorgradsavhandling: Community, God from above and God from below: An Ethnographic Study of Religious Knowledge Practices in Two Youth Ministries in the Church of Norway.


21. mars 2017

Fantastisk nyhet å få, sier Kari Røykenes som gratuleres av Tove Giske.

VID tildelt 8 millioner til helserelatert utdanningsforskning

Norges forskningsråd har innvilget støtte til prosjektet Education for the future in a changing health landscape som prodekan og førsteamanuensis Kari Røykenes ved Fakultet for helsefag, har utviklet sammen med førstebibliotekar, Margrethe B. Søvik, ved VID Bergen.


17. mars 2017

Babak Asadi disputerte

Babak Asadi disputerte

Førsteamanuensis Babak Asadi disputerte 2 mars 2017 for graden philosophiae doctor. Han disputerte innen reproduktiv helse og biologi med avhandlingen The quality of cryopreserved ovarian tissue used for fertility preservation in pediatric and young adult cancer patients


15. mars 2017

Nettsider om oppfølging av unge med barnevernsbakgrunn

Nettsider om oppfølging av unge med barnevernsbakgrunn

En prosjektgruppe med ansatte fra VID har på oppdrag fra KS og i samarbeid med praksisfelt og brukerorganisasjoner utviklet nettsider som skal hjelpe kommunene, barneverntjenesten og NAV-kontoret i arbeidet med unge med barnevernsbakgrunn i overgangen til voksenlivet.


15. mars 2017

Ønsker du å bidra til å styrke vår forskning på verdi- og trosbaserte sivilsamfunnsaktører?

Ved VID vitenskapelige høgskole er det ledig inntil tre stipendiatstillinger på åremål med arbeidssted Bergen, Oslo eller Stavanger.

Henvisning

Ledig stilling
7. mars 2017

Arnhild Leer-Helgesen er nummer to fra venstre.

Disputas om diakonal praksis i Bolivia

2. og 3. mars 2017 forsvarte Arnhild Leer-Helgesen sin doktoravhandling Negotiating Religion and Development: Diaconal Praxis in the Bolivian Andes ved VID Stavanger.


7. mars 2017

Fra venstre: Ph.d.-student Ebisse Gudeta, rektor Bruk Ayele, prorektor Daniel Fite, prorektor Bård Mæland.

Fornyet samarbeidsavtale med Mekane Yesus Seminary i Etiopia

I lys av dette langvarige samarbeidet VID har hatt med Mekane Yesus-kirkens seminar, denne kirkens store behov for kompetanse og kapasitetsbygging, og et ønske om å arbeide sammen for fremtiden, ble en ny samarbeidsavtalen i rammen av VID undertegnet og markert 3. mars 2017.


6. mars 2017

VID har landets mest fornøyde studenter på sosialt arbeid.

VID har de mest fornøyde studentene i landet på sosialt arbeid

Bachelorstudentene ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo har det beste helhetsinntrykket av egen utdannelse av samtlige som studerer sosialt arbeid i Norge.


3. mars 2017

Hvis du kommer til et skadested er det lovpålagt å gi førstehjelp. Sykepleiestudenter bør derfor lære mer førstehjelp.

Etterlyste mer førstehjelp på pensum – starter akuttmedisinsk forening

På initiativ fra sykepleierstudenter ved VID Oslo stiftes nå den første akuttmedisinske foreningen ved VID vitenskapelige høgskole.


21. februar 2017

Styreformann ved Diakonova Johnny Thorsen, rektor ved VID Ingunn Moser, styreformann ved VID Paul Erik Wirgenes og rektor ved Diakonova Kari Gran Bøe kan omsider starte fusjonssamtaler på nytt.

Fusjonssamtaler med Diakonova kan fortsette

Den planlagte fusjonen mellom Høyskolen Diakonova og VID vitenskapelige høgskole kan nå bli en realitet, etter dom i voldgiftsretten.


17. februar 2017

Fra venstre: Annette Leis-Peters, Kari Storstein Haug og Anja Nieuwenhuis

VID bak to Horizon 2020-søknader

VID sendte 2. februar avgårde to søknader til den store europeiske forskningssatsingen Horizon 2020 innenfor arbeidsprogrammet om samfunnsutfordringer,


9. februar 2017

Sykepleiestudentene ved VID Bergen, studiested Betanien er landets mest fornøyde studenter.

VID gratulerer studiested Betanien med landets mest fornøyde sykepleiestudenter

Landets mest fornøyde sykepleiestudenter finn vi ved VID Bergen, studiested Betanien, skriver Sykepleien.no.


8. februar 2017

VID scorer særlig høyt på spørsmålet: Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på, hvor VID ender på 4.6 av 5 mulige poeng.

VID fornøyd med resultatene fra Studiebarometeret

I dag (6. februar) ble resultatene fra Studiebarometeret 2016 offentliggjort av NOKUT. Rektor Ingunn Moser ved VID er fornøyd både med resultatet og den høye svarprosenten.


6. februar 2017

Anne Sissel Faugstad er årets helseleder

Anne Sissel Faugstad er årets helseleder

VID vitenskapelige høgskole gratulerer Anne Sissel Faugstad med prisen som årets helseleder i 2017.


3. februar 2017

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post