Sikkerhet i bygg og åpningstider i sommer
I sommer må du ta med egen mat på jobb ved VID Oslo. Men kantinen åpner igjen allerede 8. august. (Foto: iStock)
Nå går det et tog
Arbeidet med antologien startet sommeren 2019 med åpningsseminar i regi av forskningsgruppa Medborgerskap, på Strandhuset på Ølberg.
VID-rektor Bård Mæland (nr. to fra venstre) gikk faddervakt i fjor, her sammen med rektor-kolleger fra HVL og UiB.
Øverst fra venstre: Arne Morten Rosnes, Kari Røykenes, Hege Sjølie. Nederst: Hugrun Osk Gudjonsdottir og Joar Haga.
Høstens timeplan er klar
Deltakere fra Norge, England, Litauen, Island og Hellas var med på prosjektmøte i Latvias hovedstad, Vilnius.
Nordisk nettverksmøte om barnevernets ettervernsforskning
Anders Aarvåg flyttet fra Trondheim til Helgeland for å studere sykepleie
VID - vitenskapelige høgskole har sammen med kommunene og sykehusene på Helgeland utviklet en bachelor på deltid i sykepleie. Utdanningen legger vekt på velferdsteknologi og kompetanse i akutte situasjoner. Fra venstre, Elbjørg Larsen, ordfører, Herøy kommune, Hanne Benedicte Wiig, varaordfører i Alstahaug kommune, Rachel Berg, kommunalsjef for helse og omsorg, Vefsn kommune, Stig Sørra, sekretariatsleder Helgelandsrådet
Kurs for førstelektorkandidater studieåret 2022/2023
Takk for innsatsen!
Elisabeth Irene Karlsen Dogan etter sin disputas sammen med Kristin Halvorsen, Ann Gallagher, Gunhild Odden og Oddgeir Synnes. Foto: Christine Vatnøy