Boken
Telefontid for opptakskontoret
Ny direktør for administrasjon
Internasjonale studenter har praksis på SIK
9,7 millioner kroner til VID
Religiøs kompetanse i helsevesenet
115 nye studieplasser og 7 nye stipendiatstillinger til VID
Kristin Lødøen Hope er ny studentprest ved VID Bergen.
Illustrasjon: Innovatio/Diakonhjemmet
Gunhild Odden og Helene Lund er ansatt som prorektorer
Ny professor i Bergen
SMSER: 1) I appen «Kwarantanna Domowa» venter en ny oppgave på deg. Du har 20 minutter for å utføre den 2) Utfør oppgaven i appen «Kwarantanna Domowa» du har 10 minutter igjen 3) Oppgaven i appen «Kwarantanna Domowa» ble ikke utført på den oppgitte tiden. Informasjon blir sent til systemet.
Snart klart for samlokalisering
Ny studieplan for sykepleiestudenter
Dr. Jørgen Edvin Nilssen i laboratoriet og apoteket på sykehuset i Yiyang. Kilde: Misjons- og diakoniarkivet