Foto: Pixabay
Som ansatt eller student ved Campus Oslo får du nå tilgang til hurtigtester for Covid-19
Utvalget skal vurdere rettssikkerheten i ulike faser i barnevernets arbeid, og hvordan barnevernet kan sørge for bedre kvalitet og rettssikkerhet i alvorlige og sammensatte saker.
Rektors spalte: Utdanningskvalitet, internrevisjon og studenters psykiske helse
Opphavsrett ved digitalisering av undervisning
Sykkelservice til ansatte og studenter – oppstart allerede 10. og 11. mai
Open Access cookie av biblioteekje (https://www.flickr.com/photos/biblioteekje/). Tilgjengelig under CC BY-NC-SA 2.0 lisens (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/)
Boring av energibrønner i parkområdet  mellom sykehuset og Diakonveien Omsorg+
Arbeidsgruppen for digitalisering ber om DIN tilbakemelding
Gikk du glipp av studieopphold i utlandet grunnet COVID-19? Se her!
I mars fikk studenter mulighet til å delta i SHoT undersøkelsen. Formålet var å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon har vært det siste året. Stockfoto: Colourbox.
Viktig oppgradering av P360
Bli med på 15 minutters trening i lunsjen
Lars Helle til neste torsdagsfrokost
Generell informasjon – Videre migrering til Office 365