Siste fase av NFR-prosjekt
Professor Kari Glavin ved Fakultet for helsefag og Rektor Ingunn Moser
Avdelingssjef Åsa Kettis ved Avdeling for kvalitetsutvikling, Uppsala Universitet.
Ytterligere midler til VID i Statsbudsjettet for 2019
Tormod Kleiven ny senterleder ved Senter for diakoni og profesjonell praksis
Forskning på 2 minutter
Ny professor i Stavanger
Arbeidsmarkedstilknytning blant nyankomne flyktninger
VIDs forskningspris for 2018
Marte til finalen i Forsker Grand Prix 2018
Johannes Finne er den første som har disputert med en doktorgradsavhandling i Sandnes kommune, og da også den første ved VID Sandnes. Fra høyre: Andreopponent Universitetslektor Martin Karlberg, Uppsala Universitet, førsteopponent professor Gunnar Bjørnebekk, doktorand Johannes Finne, føsteamanuensis Annette Leis-Peters VID, og prorektor for forskning Bård Mæland.
Marte skal representere VID i Forsker Grand Prix 2018
Forskningsdagene 2018
Fra venstre: Prorektor Bård Mæland, Ada Engebrigtsen, OsloMet – Oslo Metropolitan University, doktorand Bjørn Hallstein Holte, Professor Marianne Skjortnes VID, Professor Vincenzo Pace, University of Padua, Italy Senior Researcher