Nyheter

Rett fra skolebenken til drømmejobben

Rett fra skolebenken til drømmejobben

Biskopen i Bjørgvin sammen med de tre nyordinerte prestene fra VID Stavanger

Biskopen i Bjørgvin sammen med de tre nyordinerte prestene fra VID Stavanger