Studieleder/førstestilling - Søknadsfrist: 22. januar 2020

Studieleder/førstestilling - FH Bergen, VU
Publisert: 10.12.2019

Studentprest  - Søknadsfrist: 22. januar 2020

Studentprest  - Studentprest og diakon
Publisert: 07.01.2020

Stipendiat innen brukermedvirkning og tverrprofesjonell praksis i helse- og velferdstjenester - Søknadsfrist: 1. februar 2020

Stipendiat innen brukermedvirkning og tverrprofesjonell praksis i helse- og velferdstjenester - Senter for diakoni og profesjonell praksis
Publisert: 25.10.2019

Stipendiat innen utviklingsarbeid og organisering av Den norske kirke, som folkekirke - Søknadsfrist: 1. februar 2020

Stipendiat innen utviklingsarbeid og organisering av Den norske kirke, som folkekirke - Senter for diakoni og profesjonell praksis
Publisert: 31.10.2019

Professor i organisasjons- og ledelsesfag - Søknadsfrist: 3. februar 2020

Professor i organisasjons- og ledelsesfag - FTDL, Oslo
Publisert: 20.12.2019

Praksiskoordinator - Søknadsfrist: 9. februar 2020

Praksiskoordinator - FH Oslo, BA SPL
Publisert: 16.01.2020

Stipendiat i barnevern – hjelpetiltak - nettverksarbeid - Søknadsfrist: 10. februar 2020

Stipendiat i barnevern – hjelpetiltak - nettverksarbeid - Senter for diakoni og profesjonell praksis
Publisert: 13.11.2019

Stipendiat i psykisk helse/psykisk helsearbeid – inntil to stillinger - Søknadsfrist: 15. februar 2020

Stipendiat i psykisk helse/psykisk helsearbeid – inntil to stillinger - Senter for diakoni og profesjonell praksis
Publisert: 08.11.2019

PhD Research Fellowship in “Migration, Religion and Coexistence” - Søknadsfrist: 15. februar 2020

PhD Research Fellowship in “Migration, Religion and Coexistence” - Senter for misjon og globale studier
Publisert: 12.11.2019

PhD and Postdoc Research Fellowships in Intercultural History of Christianity - Søknadsfrist: 1. april 2020

PhD and Postdoc Research Fellowships in Intercultural History of Christianity - Senter for misjon og globale studier
Publisert: 10.01.2020