Planer

StudiumTittelStudieårFil
Akuttmedisinsk sykepleie
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie, 2016–20182016–2017
2017–2018
Last ned
Akuttmedisinsk sykepleie
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie, 2017–2019 (er under revisjon, ny plan vil bli lagt ut våren 2018)2017–2018
2018–2019
Last ned
Akuttmedisinsk sykepleie
Videreutdanning
Studieplan akuttmedisinsk sykepleie VID Bergen 2019–20202019–2020
Last ned
Akuttmedisinsk sykepleie
Videreutdanning
Studieplan akuttmedisinsk sykepleie VID Bergen 2018–2020Last ned
Avansert gerontologi
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i avansert gerontologi, 2017–20182017–2018
Last ned
Avansert gerontologi
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i avansert gerontologi, 2018–20192018–2019
Last ned
Avansert gerontologi
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i avansert gerontologi, 2019-20202019–2020
Last ned
Barnevernfaglig veiledning
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i barnevernfaglig veiledning, 2015–20162015–2016
Last ned
Barnevernfaglig veiledning
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i barneverfaglig veiledning, 2016–20172016–2017
Last ned
Community Development and Social Innovation
Master
Programme Description for Master of Community Development and Social Innovation2019–2020
Last ned
Diakoni
Master
Studieplan, master i diakoni, 2019-20202019–2020
Last ned
Diakoni, verdier og profesjonell praksis
Ph.d.
Studieplan, ph.d. i diakoni, verdier og profesjonell praksis (engelsk versjon) 2018–20192018–2019
Last ned
Ergoterapi
Bachelor
Fagplan, bachelor i ergoterapi, 2016–20172016–2017
Last ned
Ergoterapi
Bachelor
Fagplan, bachelor i ergoterapi, 2017–2018, 2018–20192017–2018
2018–2019
Last ned
Familieterapi og systemisk praksis
Master
Studieplan, master i familieterapi og systemisk praksis, 2016–20172016–2017
Last ned
Familieterapi og systemisk praksis
Master
Studieplan, master i familieterapi og systemisk praksis, 2017–20182017–2018
Last ned
Familieterapi og systemisk praksis
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis, 2018–20192018–2019
Last ned
Familieterapi og systemisk praksis
Master
Studieplan, master i familieterapi og systemisk praksis, 2018–20192018–2019
Last ned
Forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming, 2016–20172016–2017
Last ned
Forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming
Videreutdanning
Studieplan, videreutdanning i forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming, 2017–20182017–2018
Last ned