Spørsmål og svar

Velkommen som student i Bachelor i sosialt arbeid, deltid

  • Når er studiestart?
  • Hva må jeg ta med til studiestart?
  • Hva skjer første studiedag?
  • Hvor kan jeg få praksis?
  • Hvem kan jeg ta kontakt med om jeg har spørsmål som ikke står her?
  • Annen viktig informasjon?

Kategorier