Studievelger - VID vitenskapelige høgskole

Studievelger

VID vitenskapelige høgskole har 50 ulike studier innen alle utdanningsnivåer og 3300 studenter fordelt på fire studiesteder: Bergen, Oslo, Sandnes og Stavanger. Til sammen har vi 480 års kompetanse innen helse, sosial, samfunn, kultur, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Bachelor

En solid grunnutdanning

Master / Profesjon

Høyere grads utdanning

Videreutdanning

Studere ved siden av jobb?

Ph.d.

Forskerutdanning

Bachelor

En bachelorgrad tilsvarer det første nivået i en universitets- eller høgskoleutdanning. I Norge ble den engelskspråklige og internasjonale betegnelsen bachelor innført i 2003, og gir 180 studiepoeng. Etter fullført bachelorgrad kan du velge å gå direkte i jobb, eller spesialisere deg med en mastergrad eller en videreutdanning.

Velg fagområde

Studiested

Enkeltemner

Til toppen