Studier

Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk

Kirke
Heltid
Stavanger
Norsk
60 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

I vårt flerkulturelle samfunn er mange unge opptatt av religion og livssyn. Du er kanskje en av dem som diskuterer eksistensielle spørsmål med dine venner? Humanistiske verdier og kristen tro og tradisjon har vært viktige byggesteiner i utviklingen av det norske samfunnet. Samtidig er befolkningen i dagens Norge i stor grad sammensatt av grupper med andre tradisjoner og religiøse tilknytninger.

Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk

Programkode

K/RLE

Type

Heltid

Studiested

VID Stavanger

Studieby

Stavanger

Studiepoeng

60

Studiets lengde

1 år

Støttet av Lånekassen?

Ja

Studieplasser

20

Undervisningsspråk

Norsk

Avgifter

Pris forSemesteravgiftKopiavgift / studentrådStudieavgiftTotalt per semester
Heltid 2019–202046032028003580

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Søknad

Opptakskrav

Søknadsfrist

15. april 2019

Ressurser