Studier

Videreutdanning i Minoritetskompetanse i barnevernet

Arbeid med barn og familier med en annen bakgrunn enn majoritetsbefolkningen er blitt en stor del av det nasjonale barnevernsarbeidet. Denne videreutdanningen setter fokus på hvordan ansatte i barnevernet kan styrke sin kompetanse i å møte barn og familier med minoritetsbakgrunn.

Videreutdanning i Minoritetskompetanse i barnevernet

Emner

  • Tverrfaglige perspektiver på migrasjon, kultur og mangfold
  • Barnevernet i møte med familier og barn med minoritetsbakgrunn

Ressurser