Studier

Ph.d. i teologi og religion

Kirke
Deltid
Heltid
Stavanger
Engelsk
180 studiepoeng

Programmet fokuserer på forskning som tar utgangspunkt i fagdisiplinene teologi og religion, og er rettet mot områder som fortolkning av hellige tekster, systematisk teologi, etikk, historiske og kulturelle studier av religion, eller empiriske studier av religiøs praksis.

Ph.d. i teologi og religion

Programkode

PHD THEOL

Type

Deltid
Heltid

Studiested

VID Stavanger

Studieby

Stavanger

Studiepoeng

180

Støttet av Lånekassen?

Nei

Undervisningsspråk

Engelsk

Avgifter

Pris forSemesteravgiftKopiavgift / studentrådStudieavgiftTotalt per semester
Heltid 2017–2018, for studenter uten tilsettingsforhold hos VID0030003000
Deltid 2017–2018, for studenter uten tilsettingsforhold hos VID0030003000
Heltid 2018–2019, for studenter uten tilsettingsforhold hos VID0031003100
Deltid 2018–2019, for studenter uten tilsettingsforhold hos VID0031003100

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Organisering av studiet

Søknad

Opptakskrav

Ressurser