History

    Diakonhjemmet

    I 2016 fusjonerte Diakonhjemmet Høgskole med Haraldsplass diakonale høgskole, Misjonshøgskolen og Høgskolen Betanien og ble til VID vitenskapelige høgskole.

    This page is currently only available in Norwegian. Please send an e-mail to marked@vid.no if this is of any inconvenience for you, and use tools such as Google Translate in the meantime.