History

    Misjonshøgskolen

    I 2016 fusjonerte Misjonshøgskolen med Diakonhjemmet Høgskole, Haraldsplass diakonale høgskole og Høgskolen Betanien og ble til VID vitenskapelige høgskole.

    VID Stavanger

    VID Stavanger

    This page is currently only available in Norwegian. Please send an e-mail to marked@vid.no if this is of any inconvenience for you, and use tools such as Google Translate in the meantime.