Dekan - fakultet for helsefag - Søknadsfrist 15. juni 2021.

Multimediaprodusent - Søknadsfrist: 8. august 2021

Multimediaprodusent - Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis
Published: 27.06.2021

Høgskolelektor ved ergoterapiutdanning - Søknadsfrist: 9. august 2021

Høgskolelektor ved ergoterapiutdanning - FH Sandnes, BA Ergoterapi
Published: 11.06.2021

Rådgiver ved Fakultet for sosialfag - Søknadsfrist: 10. august 2021

Rådgiver ved Fakultet for sosialfag - Fakultet for sosialfag
Published: 07.07.2021

Førsteamanuensis/førstelektor i familiterapi - Søknadsfrist: 17. august 2021

Førsteamanuensis/førstelektor i familiterapi - Fakultet for sosialfag
Published: 02.07.2021

Inntil 3 faste stillinger som førsteamanuensis i teologi - Søknadsfrist: 22. august 2021

Inntil 3 faste stillinger som førsteamanuensis i teologi - Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag
Published: 29.06.2021

Senterleder ved Senter for diakoni og profesjonell praksis - Søknadsfrist: 22. august 2021

Senterleder ved Senter for diakoni og profesjonell praksis - Senter for diakoni og profesjonell praksis
Published: 07.07.2021

Senterleder ved Senter for misjon og globale studier - Søknadsfrist: 22. august 2021

Senterleder ved Senter for misjon og globale studier - Senter for misjon og globale studier
Published: 07.07.2021

Høgskolelektorer innenfor programområdet vernepleie - Søknadsfrist: 23. august 2021

Høgskolelektorer innenfor programområdet vernepleie - FH Sandnes, BA VP
Published: 01.07.2021

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen kreftsykepleie og nefrologisk sykepleie  - Søknadsfrist: 23. august 2021

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen kreftsykepleie og nefrologisk sykepleie  - Fakultet for helsefag
Published: 07.07.2021

Servicekonsulent - Søknadsfrist: 23. august 2021

Servicekonsulent - Studieseksjonen
Published: 02.08.2021

Stipendiatstilling - Søknadsfrist: 1. september 2021

Stipendiatstilling - Senter for diakoni og profesjonell praksis
Published: 09.07.2021