Campusleder VID Oslo - Søknadsfrist: 29. november 2021

Campusleder VID Oslo - Driftsseksjonen
Published: 15.11.2021

Stipendiat - Søknadsfrist: 15. desember 2021

Stipendiat - Senter for diakoni og profesjonell praksis
Published: 28.09.2021

Studieleder - Søknadsfrist: 15. desember 2021

Studieleder - Fakultet for helsefag
Published: 10.11.2021

Forsker - Søknadsfrist: 19. desember 2021

Forsker - Senter for interkulturell kommunikasjon
Published: 26.11.2021

Stipendiatstillinger innen ideelle organisasjoners særtrekk, merverdi og impact - Søknadsfrist: 15. januar 2022

Stipendiatstillinger innen ideelle organisasjoners særtrekk, merverdi og impact - Senter for diakoni og profesjonell praksis
Published: 29.10.2021