Koordinator / konsulent - Søknadsfrist: 16. august 2020

Koordinator / konsulent - FH Bergen, VU
Published: 13.07.2020

IT-konsulent Oslo - Søknadsfrist: 16. august 2020

IT-konsulent Oslo - IT-seksjonen
Published: 24.07.2020

Kommunikasjonrådgiver - Søknadsfrist: 23. august 2020

Kommunikasjonrådgiver - Seksjon for kommunikasjon og ekstern samhandling
Published: 04.08.2020

Stipendiatstillinger  - Søknadsfrist: 15. september 2020

Stipendiatstillinger  - Senter for diakoni og profesjonell praksis
Published: 18.06.2020

Stipendiatstillinger innen samhandling i kommunehelsetjenesten - Søknadsfrist: 20. september 2020

Stipendiatstillinger innen samhandling i kommunehelsetjenesten - Senter for diakoni og profesjonell praksis
Published: 30.06.2020

 Senior Researcher - Søknadsfrist: 20. september 2020

 Senior Researcher - Senter for interkulturell kommunikasjon
Published: 14.08.2020