E-learning

E-learning includes a variety of forms of learning where the learner uses ICT to receive learning materials and tasks, work on and discuss these and deliver their answers.

Kontaktpersoner på e-læring

Kontaktpersoner for interne og eksterne samarbeidspartnere er Vidar Tobiassen og Mari Digernes. De har ansvarsområder innen utvikling og bruk av fleksible læringsformer:

  • Kontaktperson mot itslearning sentralt og superbruker for høgskolen. Herunder ansvar for opplæring i høgskolens e-læringsplattform itslearning for studenter og ansatte.
  • Arrangere kurs i forskjellige elektroniske applikasjoner som for eksempel EndNote.
  • Bistå ansatte i bruk programvareløsninger- og produksjon av undervisningsmateriell i digitalt format.
  • Bistå fagavdelingene i pedagogisk bruk av- og opplæring i maskinvare slik som videokonferanseutstyr, videokamera, fotokamera, webkamera, teknisk utstyr i øvingssenter, hjerte- lungeredningsdukke med mer.

Komite for e-læring

Komiteen er pådriver for utvikling og bruk av e- læring i tråd med høgskolens virksomhetsplan og fakultetenes handlingsplaner. Komiteen skal være oppdatert innenfor fagområdet e-læring og bidra til erfaringsdeling og kompetanseheving i organisasjonen, og initiere evalueringer av VIDs innsats innenfor e-læring. Les mer om komite for e-læring.

Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Instagram Subscribe to our YouTube channel Send us an e-mail