Nettstudier gjør det enkelt å studere uansett hvor du bor.

Nettstudier gjør det enkelt å studere uansett hvor du bor.

flex-teol

flex-teol

Nettbasert bacheloremner

Innføring i Bibelen

Tilhører: Programme in Christianity, Religion, Philosophies of Life and Ethics

Stavanger
Internet studies
10 studiepoeng

Kirkens oppdrag: historisk og aktuelt

Tilhører: Programme in Christianity, Religion, Philosophies of Life and Ethics

Stavanger
Internet studies
10 studiepoeng

Religion og livssyn

Tilhører: Programme in Christianity, Religion, Philosophies of Life and Ethics

Stavanger
Internet studies
10 studiepoeng

Troslære, menneskesyn og verdivalg

Tilhører: Programme in Christianity, Religion, Philosophies of Life and Ethics

Stavanger
Internet studies
10 studiepoeng

Kristen tro i akademisk kontekst

Tilhører: Programme in Christianity, Religion, Philosophies of Life and Ethics

Stavanger
Internet studies
10 studiepoeng

Nytestamentlig gresk 1

Tilhører: Bachelor of theology
Professional programme in theology

Stavanger
Internet studies
10 studiepoeng

Nytestamentlig gresk 2

Tilhører: Bachelor of theology
Professional programme in theology

Stavanger
Internet studies
10 studiepoeng

Det nye testamente

Tilhører: Bachelor of theology
Professional programme in theology

Stavanger
Internet studies
15 studiepoeng

Kirkens historie - reformasjonen og det moderne Norge

Tilhører: Bachelor of theology
Professional programme in theology

Stavanger
Internet studies
10 studiepoeng

Living faith – Christian faith in praxis

Tilhører: Religious education

Stavanger
Internet studies
15 studiepoeng

The Bible – faith's spring

Tilhører: Religious education

Stavanger
Internet studies
15 studiepoeng