Nettstudier gjør det enkelt å studere uansett hvor du bor.

Nettstudier gjør det enkelt å studere uansett hvor du bor.

flex-teol

flex-teol

Nettbaserte masteremner høsten 2020

Globalisering og interkulturell kompetanse

Stavanger
Internet studies
15 studiepoeng

Theory of science and qualitative method

Stavanger
Internet studies
15 studiepoeng

Samlingsbasert masteremne med oppstart høst 2020

Minority competence in the child welfare service

Continuing education
Part-time
Stavanger

Nettbasert bacheloremner høsten 2020

Political Islam

Stavanger
Internet studies
10 studiepoeng

Nytestamentlig gresk 1

Stavanger
Internet studies
10 studiepoeng

Innføring i Bibelen

Stavanger
Internet studies
10 studiepoeng

Troslære, menneskesyn og verdivalg

Stavanger
Internet studies
10 studiepoeng

Kristen tro i en akademisk kontekst

Stavanger
Internet studies
10 studiepoeng