Nettstudier gjør det enkelt å studere uansett hvor du bor.

Nettstudier gjør det enkelt å studere uansett hvor du bor.

flex-teol

flex-teol

Nettbaserte masteremner høsten 2020

Convention on the right of the child – children's human rights

Tilhører: Master of intercultural work

Stavanger
Internet studies
10 studiepoeng

Globalisering og interkulturell kompetanse

Tilhører: Master of intercultural work

Stavanger
Internet studies
15 studiepoeng

Theory of science and qualitative method

Tilhører: Master of intercultural work

Stavanger
Internet studies
15 studiepoeng

Samlingsbasert masteremne med oppstart høst 2020

Minority competence in the child welfare service

Continuing education
Part-time
Stavanger

Nett- og samlingsbaserte bacheloremner i teologi

Innføring i Bibelen

Tilhører: Programme in Christianity, Religion, Philosophies of Life and Ethics

Stavanger
Internet studies
10 studiepoeng

Kirkens oppdrag: historisk og aktuelt

Tilhører: Programme in Christianity, Religion, Philosophies of Life and Ethics

Stavanger
Internet studies
10 studiepoeng

Troslære, menneskesyn og verdivalg

Tilhører: Programme in Christianity, Religion, Philosophies of Life and Ethics

Stavanger
Internet studies
10 studiepoeng

Kristen tro i en akademisk kontekst

Tilhører: Programme in Christianity, Religion, Philosophies of Life and Ethics

Stavanger
Internet studies
10 studiepoeng

Nytestamentlig gresk 1

Stavanger
Internet studies
10 studiepoeng

Nytestamentlig gresk 2

Stavanger
Internet studies
10 studiepoeng

Det nye testamente

Stavanger
Internet studies
15 studiepoeng

Living faith – Christian faith in praxis

Stavanger
Internet studies
15 studiepoeng

Nettbaserte bacheloremner i samfunnsfag

Political Islam

Stavanger
Internet studies
10 studiepoeng

Nett- og samlingsbaserte masteremner i teologi

Det gamle testamente som ressurs i prestetjenesten

Tilhører: Master of practical theology

Stavanger
Session-based teaching
10 studiepoeng

Disability and the church

Tilhører: Master of practical theology

Stavanger
Internet studies
Session-based teaching
10 studiepoeng