Nettstudier gjør det enkelt å studere uansett hvor du bor.

Nettstudier gjør det enkelt å studere uansett hvor du bor.

flex-teol

flex-teol

Nettbaserte masteremner høsten 2022

Convention on the right of the child – children's human rights

Tilhører: Master of intercultural work

Stavanger
Internet studies
10 studiepoeng

Interkulturell kompetanse i et mangfoldsamfunn

Tilhører: Master of intercultural work

Stavanger
Internet studies
15 studiepoeng

Theory of science and qualitative method

Tilhører: Master of intercultural work

Stavanger
Internet studies
15 studiepoeng

Samlingsbasert masteremne høst 2022

Minority competence in the child welfare service

Continuing education
Part-time
Stavanger

Nettbaserte bacheloremner i samfunnsfag

Verdibasert ledelse og administrasjon

Tilhører: Årsstudium i verdibasert ledelse og administrasjon

Internet studies
10 studiepoeng

Sosial innovasjon og bærekraft

Tilhører: Årsstudium i verdibasert ledelse og administrasjon

Internet studies
10 studiepoeng