For employees

News

Nye preste-kandidater er utdannet ved VID Stavanger. Fra venstre: Øyvind Gundersen, Miriam Kolstad Varhaug, Møyfrid Lunde og Simen Myklebust.

Nye cand.theol-kandidater fra VID Stavanger

3 hours ago • VID Stavanger har uteksaminert fire cand.theol.kandidater denne våren. Gratulerer med avsluttet 6 års utdanning.
- Vi erkjenner vi at vi med vårt overforbruk og misbruk overskrider naturens tålegrenser, skriver lederne i oppropet

VID stiller seg bak klimaopprop

1 day ago • En rekke kirkeledere og ledere for kristne organisasjoner og utdanningsinstitusjoner har gått sammen om en felles klimauttalelse.
Margrethe B. Søvik er tildelt Fulbright-stipend. Foto: Kelly McKowen.

Tildelt Fulbright-stipend

2 days ago • Førstebibliotekar Margrethe B. Søvik skal tilbringe skoleåret 2017-2018 ved University of Washington i Seattle, USA. Hun er tildelt Fulbright-stipend for å være ved Health Sciences Library og arbeide med et prosjekt som handler om informasjonssøking i syk
Oddgeir Synnes skriver ned eldres livshistorie.

Fortellinger ved livets slutt

3 days ago • – Det er de menneskelige relasjonene, ikke jobben, vi forteller om før vi dør, sier førsteamanuensis Oddgeir Synnes.

Project-based support (PES) 2017 - Centralized measures under Erasmus +

1 week ago • In order to contribute to increased Norwegian participation and gain from Erasmus +, SIU makes available up to approx. 1 million kroner to cover project launch costs for Norwegian institutions, organizations and companies wishing to develop a project appl
Rektor ved VID Ingunn Moser, ønsker rektor ved Diakonova Kari Gran Bøe, velkommen til VID.

Høyskolen Diakonova fusjonerer med VID vitenskapelige høgskole

1 week ago • Tirsdag 13. juni 2017 ble det fattet et gjensidig vedtak i styrerommene hos Høyskolen Diakonova og VID Vitenskapelige Høgskole om å slå seg sammen. Fra 1. januar 2018 blir Høyskolen Diakonova en del av VID.

Allmøte torsdag 15. juni klokken 09.30

1 week ago • Høgskolestyret vedtok 13.6 fusjonsplanene med Diakonova. I forbindelese med vedtaket ønskes det velkommen til allmøte for VID Bergen Betanien i skyperom 3. etasje, VID Stavanger: rom 132, VID Sandnes: Auditorium C303 og VID Oslo (Diakonhjemmet) auditorium

The Norwegian Leaving Care Conference 2017

Arrangement • Dato: 14. September • Tid: 09.00 • Sted: Pilestredet 35, Oslo
3 weeks ago • The aftercare conference focus on issues related to aftercare for young people leaving care. The presenters are some of the most significant international researchers in the leaving care field today. They will focus on important issues related to aftercar
Oslo
Rektor ved VID Ingunn Moser, valgt inn i UHR-styret

Rektor ved VID Ingunn Moser, valgt inn i UHR-styret

4 weeks ago • Ingunn Moser er valgt inn i styret for Universitets- og høgskolerådet.

The National Action Plan for Erasmus + has been launched

1 month ago • Hvordan skal vi få til ikke bare mer, men også bedre internasjonalt samarbeid i hele utdanningsløpet, fra barnehage via grunnopplæring til høyere utdanning og voksnes læring? Og hvem har ansvaret for å gjøre hva?

VID offers up to 3 PhD positions on value aspects and formation processes in professional studies (Bergen, Oslo or Stavanger)

1 month ago • VID Specialized University has up to three vacant PhD positions with focus on education research, relevant for VID’s study programmes in health and social studies, leadership studies, diakonia and theology.
Announcement of Erasmus + funds to employees 2017/2018

Announcement of Erasmus + funds to employees 2017/2018

1 month ago • International office now offers Erasmus + scholarships for employees, for 2017/2018. Application deadline is 1 June.

More news

Events

14. September
kl. 09.00
Pilestredet 35, Oslo

The Norwegian Leaving Care Conference 2017

31. October
kl. 09.00
Kjøpmannsgaten 73, Trondheim

Diakonikonferansen 2017

More events

Publications

Challenges of participation in child welfare

European Journal of Social Work, publisert online 29 April 2017
Tor Slettebø, Sissel Seim

Nyere sorgforståelse og ulike sorgmodeller

Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin, 2017 (1), s. 5-10
Anne Austad

Effect of the Sonas Programme on Communication in People with Dementia: A Randomized Controlled Trial

Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra
Benedicte Strøm, Knut Engedal, Jūratė Šaltytė Benth, Ellen-Karine Grov

Predictors of outcomes following reablement in community-dwelling older adults

Clinical Interventions in Aging
Oddvar Førland, Hanne Tuntland, Ingvild Kjeken, Eva Langeland, Bjarte Folkestad, Birgitte Espehaug, Mona Kristin Aaslund

Diakonia as Innovation: A Political and Organisational Perspective

Diaconia: Journal for the study of Christian Social Practice
Olav Helge Angell

Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Instagram Subscribe to our YouTube channel Send us an e-mail