Employees

Ane Noer Korssjøen

Ane Noer Korssjøen

senior librarian
Diakonveien 18
Brit Marie Hovland

Brit Marie Hovland

associate professor
Diakonveien 18
Davide Bertelli

Davide Bertelli

PhD-student
Diakonveien 18
Eirin Gudevold

Eirin Gudevold

høgskolelektor
Diakonveien 18
Helge Nylenna

Helge Nylenna

PhD-student
Diakonveien 18
Hilde Trygstad

Hilde Trygstad

head of section
Diakonveien 18
Jennifer Thøgersen

Jennifer Thøgersen

academic librarian
Diakonveien 18
Jonathan Sundt Rosland

Jonathan Sundt Rosland

rådgiver/multimediaprodusent
Diakonveien 18
Liv Beathe Bråthen

Liv Beathe Bråthen

senior librarian
Diakonveien 18
Margit Aalrust

Margit Aalrust

senior librarian
Diakonveien 18
Mari Digernes

Mari Digernes

senior advisor
Diakonveien 18
Vidar Tobiassen

Vidar Tobiassen

e-learning adviser
Diakonveien 18