Employees

Ane Noer Korssjøen

Ane Noer Korssjøen

senior librarian
Diakonveien 18
Hilde Trygstad

Hilde Trygstad

head of section
Diakonveien 18
Liv Beathe Bråthen

Liv Beathe Bråthen

senior librarian
Diakonveien 18
Margit Aalrust

Margit Aalrust

senior librarian
Diakonveien 18
Mari Digernes

Mari Digernes

adviser e-learning and simulation
Diakonveien 18
Vidar Tobiassen

Vidar Tobiassen

e-learning coordinator
Diakonveien 18