Employees

Ane Noer Korssjøen

Ane Noer Korssjøen

senior librarian
Diakonveien 18
Anna Steen-Utheim

Anna Steen-Utheim

senterleder SLIPP
Diakonveien 18
Davide Bertelli

Davide Bertelli

PhD-student
Diakonveien 18
Eirin Gudevold

Eirin Gudevold

e-learning adviser
Diakonveien 18
Helge Nylenna

Helge Nylenna

PhD-student
Diakonveien 18
Hilde Trygstad

Hilde Trygstad

head of section
Diakonveien 18
Liv Beathe Bråthen

Liv Beathe Bråthen

senior librarian
Diakonveien 18
Margit Aalrust

Margit Aalrust

senior librarian
Diakonveien 18
Mari Digernes

Mari Digernes

e-learning adviser
Diakonveien 18
Vidar Tobiassen

Vidar Tobiassen

e-learning adviser
Diakonveien 18