7.
Nov

The main goal of the conference is to discuss the attitudes of secular and ecclesiastical colonial and anti-colonial actors towards colonial violence. (Photo: iStock)

Colonial Violence: Secular and Ecclesiastical Perspectives

Monday 7. Nov 2022, 09.00 - 16.00

4.
Nov

Impact in RDI proposals in general, with emphasis on EU applications

Friday 4. Nov 2022, 09.00 - 10.30

3.
Nov

Etter nærmere 30 år som lærer og forsker i bibelvitenskap ved Misjonshøgskolen har Jostein Ådna nådd status som emeritus ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole.

Avskjedsseminar professor i Det nye testamente Jostein Ådna

Thursday 3. Nov 2022, 10.00 - 14.30

3.
Nov

Webinar om personlig egnethet i rekruttering

Thursday 3. Nov 2022, 09.00 - 10.00

2.
Nov

Kinesisk bryllup, ca. 1926. Bak står blant annet: Racin Kolnes, Karl L. Reichelt og Notto N. Thelle. Foto: Arkivet etter Det Norske Misjonsselskap, Misjons- og diakoniarkivet, VID.

Reichelt day 2022

Wednesday 2. Nov 2022, 14.00 - 19.45

2.
Nov

Midterm evaluation for Davide Bertelli

Wednesday 2. Nov 2022, 09.00 - 11.30

25.
Oct

Photo by NeONBRAND on Unsplash

Digitalt minikurs for nyansatte: FS fagpersonweb

Tuesday 25. Oct 2022, 11.30 - 12.00

25.
Oct

Foto: Colourbox

Bærekraft - retorikk eller realitet?

Tuesday 25. Oct 2022, 10.00 - 15.00

25.
Oct

Foto: iStock

Seminar om rettferdighet og omsorg

Tuesday 25. Oct 2022, 10.00 - 15.45

20.
Oct

Loyalties and transloyalties in the history of medical missions

Thursday 20. Oct 2022, 09.30 - 17.15

19.
Oct

Book launch: Sámi Nature-Centered Christianity

Wednesday 19. Oct 2022, 13.30 - 15.30

14.
Oct

Engasjement for mennesker i nød

Friday 14. Oct 2022, 08.00 - 08.45

13.
Oct

Mangfoldsdagen 2022

Thursday 13. Oct 2022, 10.00 - 14.00

12.
Oct

Guest lecture with Charlene van der Walt - Stabanized African Biblical Hermeneutics Exploring the contours of an African Izitabane Biblical Hermeneutics

Wednesday 12. Oct 2022, 14.30 - 16.00

11.
Oct

VID-aksjonene 2022 går av stabelen 11. - 20. oktober.

VID-aksjonen 2022

Tuesday 11. Oct 2022, 11.00 - 23.00

6.
Oct

Eirik Aadland Tappel og Eleni Maria Stene deler forskningsfunn og erfaringer.

Webinar: Frivillighet – en opplevelse av ansvar og verdighet?

Thursday 6. Oct 2022, 09.00 - 10.00

5.
Oct

Bli med å markere verdensdagen for psykisk helse

Wednesday 5. Oct 2022, 09.00 - 22.00

4.
Oct

Foto: Stavanger Aftenblad

Farewell seminar for Gerd Marie Ådna

Tuesday 4. Oct 2022, 09.00 - 15.00

28.
Sep

Master i sosialt arbeid feirer 10 år & markerer samtidig årets mastergradskandidater

Wednesday 28. Sep 2022, 16.30 - 19.00

28.
Sep

Generic course for PhD students on Publishing of scientific articles

Wednesday 28. Sep 2022, 12.30 - 14.30