Boklansering: Makt, motmakt og praksis. Bidrag til kritisk refleksjon innen diakoni og velferd