– Vi har en antagelse om at denne tidlige støtten til familier vil ha betydning for hvordan familier mestrer den første tiden med barnet. Noe som igjen har betydning for barnet. Gjennom dette prosjektet vil vi kunne få dokumentert effekten av et universelt tilbud til nye familier, sier Kari Glavin, professor emerita ved VID. Foto: Aditya Romansa on Unsplash

– Vi har en antagelse om at denne tidlige støtten til familier vil ha betydning for hvordan familier mestrer den første tiden med barnet. Noe som igjen har betydning for barnet. Gjennom dette prosjektet vil vi kunne få dokumentert effekten av et universelt tilbud til nye familier, sier Kari Glavin, professor emerita ved VID. Foto: Aditya Romansa on Unsplash

Contact information