21.
Sep

Photo by Chris Montgomery on Unsplash

Minikurs for nyansatte: Systematisk arbeid med utdanningskvalitet

Tuesday 21. Sep 2021, 11.30 - 12.00

23.
Sep

Photo by Headway on Unsplash

Minikurs for nyansatte: Introduksjon til GDPR, personvern

Thursday 23. Sep 2021, 11.30 - 12.00

23.
Sep

Photo by Headway on Unsplash

For new employees: Introduction to GDPR (general data protection regulation)

Thursday 23. Sep 2021, 13.30 - 14.00

28.
Sep

Photo by Chris Montgomery on Unsplash

Minikurs for nyansatte: Personvern i forskning og forskningsdatahåndtering

Tuesday 28. Sep 2021, 11.30 - 12.00

28.
Sep

Photo by Chris Montgomery on Unsplash

For new employees: Personal data in research and research data management

Tuesday 28. Sep 2021, 13.00 - 13.30

30.
Sep

Photo by Firmbee.com on Unsplash

Minikurs for nyansatte: Introduksjon til forskningsetikk

Thursday 30. Sep 2021, 11.30 - 12.00

22.
Oct

Photo by Firmbee.com on Unsplash

Ferielov og ferieavvikling ved VID. Leders ansvar for administrasjon og dialog

Friday 22. Oct 2021, 10.00 - 10.45

10.
Nov

Photo by NeONBRAND on Unsplash

Forskningsformidling og kronikkskriving - Stavanger

Wednesday 10. Nov 2021, 09.00 - 11.30

10.
Nov

Photo by NeONBRAND on Unsplash

Visuell kommunikasjon og posterproduksjon - Stavanger

Wednesday 10. Nov 2021, 12.00 - 15.00

24.
Nov

Photo by NeONBRAND on Unsplash

Visuell kommunikasjon og posterproduksjon - Oslo

Wednesday 24. Nov 2021, 12.00 - 15.00

9.
Dec

Photo by NeONBRAND on Unsplash

Forskningsformidling og kronikkskriving - Bergen

Thursday 9. Dec 2021, 09.00 - 11.30

9.
Dec

Photo by NeONBRAND on Unsplash

Visuell kommunikasjon og posterproduksjon - Bergen

Thursday 9. Dec 2021, 12.00 - 15.00